Trainingen en workshops voor ZZP’ers

Bij onze scholingen uit het open aanbod ontvangen we veel zzp’ers. Naast dat men leert over het onderwerp van de bijscholing wordt er ook vaak kennis over het ondernemerschap onderling uitgewisseld. Een mooie bijvangst! Verder gaan bijna alle scholingen uit het open aanbod altijd door, ook als een groep niet vol zit. Als jij een vrije dag plant voor de scholing gaan wij hem niet afzeggen als er een keer maar 2 kandidaten zijn. Enige uitzondering daarop zijn een paar scholingen waarbij de interactie wezenlijk onderdeel van het programma is.

voorbehouden risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen

wondzorg skin tear

Bijscholing Wondzorg

Bijscholing Zwachtelen (Uitgebreid)

Psychische stoornissen | Depressie en suïcidaliteit

zorg voor leren

Scholing tot toetser Voorbehouden en Risicovolle handelingen

Bijscholing Omgaan met agressie in de zorg

Medicatie Helpende plus

Medicatie Helpenden+ en Begeleiders

Medicatie Verzorgenden IG en Verpleegkundigen

indiceren omaha system

Training indiceren | Omaha system

Training Fysieke belasting

BHV Eerste Hulp zzp

BHV training

Palliatieve zorg ouderen

Palliatieve sedatie

zorg bij overlijden

Bijscholing Laatste zorg na overlijden

coaching

Persoonlijke coaching

injecteren zzp

Think BIG

katheteriseren

Scholing op maat

PICC

Infuustherapie: perifeer infuus en PICC-lijn

Training Indiceren | NANDA/NIC/NOC

VRH 2

VRH 2 | Zuurstof, Uitzuigen, Tracheacanule en Vernevelen

Katheteriseren

VRH 1 | Injecteren Katheteriseren Neus-Maag PEG-sonde en Sondevoeding