Palliatieve sedatie

Algemene informatie

Doelgroep en niveau niveau 3IG en hoger
Duur praktijk: 3,5 uur. Soms op één dag te volgen met de scholing Besluitvorming in de palliatieve fase en soms op één dag te volgen met de klinische les Laatste zorg na overlijden.
Studieduur e-learning: Voorbereiding: Korte opdracht vooraf aan de praktijk via digitale leeromgeving (vragenlijst, ongeveer 5 minuten).

Na afloop van de scholing krijg je toegang tot uitgebreide informatie en documenten.

Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers (wegens interactieve karakter van de scholing minimaal 4 deelnemers)
Investering € 125,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 3 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol doorlopen van de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

 • Wat is palliatieve sedatie en welke misverstanden zijn er bijvoorbeeld t.a.v. continu en diep sederen versus euthanasie en t.a.v. dormicum versus morfine;
 • Wettelijke kaders;
 • Multidisciplinaire aanpak, samenwerking met de arts en artsenprotocol;
 • Richtlijn Palliatieve sedatie (KNMG);
 • Indicatie voor palliatieve sedatie;
 • Refractaire symptomen;
 • Vormen van sedatie;
 • Observeren, signaleren, rapporteren en evalueren;
 • De rol van verpleegkundige of verzorgende in palliatieve sedatie;
 • Aandachtspunten en complicaties;
 • Bespreken van eigen ervaringen en casuïstiek;
 • Uitvoering volgens protocol en een subcutane naald / vlindernaald zetten.
Palliatieve zorg ouderen
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

Na afloop van de scholing:

 • Weten de deelnemers wat palliatieve sedatie is en welke misverstanden er zijn bijvoorbeeld t.a.v. continu en diep sederen versus euthanasie en t.a.v. dormicum versus morfine;
 • Kennen de deelnemers de verschillende vormen van sedatie;
 • Kennen de deelnemers de wettelijke kaders rondom palliatieve sedatie;
 • Zijn de deelnemers bekend met de multidisciplinaire aanpak, samenwerking met de arts en artsenprotocol;
 • Kennen de deelnemers de Richtlijn Palliatieve sedatie (KNMG);
 • Weten de deelnemers wanneer palliatieve sedatie geïndiceerd kan worden en wat refractaire symptomen zijn;
 • Kunnen de deelnemers observeren, signaleren, rapporteren en evalueren t.a.v. palliatieve sedatie;
 • Kennen de deelnemers de aandachtspunten en complicaties bij palliatieve sedatie;
 • Hebben de deelnemers het gebruik van een pomp gezien via een instructiefilm;
 • Kunnen de deelnemers een subcutane infuuscanule plaatsen.

Onze werkwijze

Voorafgaand aan deze bijscholing maak je een korte opdracht door digitaal enkele vragen te beantwoorden. Deze antwoorden neemt de trainer mee in de voorbereidingen. De praktijk wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige en trainer. We werken graag in een informele sfeer. Zorg voor leren hanteert over het algemeen de stelregel dat alle bijscholingen altijd doorgaan. Bijvoorbeeld als er voor een BHV training 1 of 2 deelnemers zijn, dan gaat de training gewoon door. Bij deze bijscholing hanteren we een minimum van 4 deelnemers, omdat het delen van ervaringen een belangrijk onderdeel is van het programma. De setting van de bijscholing is informeel.

Ik vond het fijn om in een klein groepje te zitten.

De trainer heeft veel kennis.

Ik heb nu alle informatie die mij extra houvast geeft in de praktijk.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…