Algemene informatie

Doelgroep en niveau Zorgprofessionals en medewerkers ondersteunende diensten (geen specifieke vooropleiding nodig). Deze scholing is geschikt als basistraining en als herhalingstraining.
Tijden praktijk: 9.00 – 16.30 uur
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 2 – 2,5 uur per module afhankelijk van jouw eigen leerstijl. Er zijn 4 modules.
Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers
Investering € 199,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 16 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Overig De training wordt verzorgd door gecertificeerde trainer en conform de richtlijnen van het NIBHV.

Programma

 • Taken van de BHV’er
 • 5 basisstappen
 • Alarm
 • Slachtoffer(s)
 • Omstanders
 • Herkenbaarheid
 • Materialen
 • Oefenen en scholing
 • BHV beleid en wetgeving
 • Reanimatie
 • Niet reanimeren verklaring
 • AED
 • Verslikken
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Hersenschudding
 • Diabetes mellitus type II
 • Wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen
 • Verstuikingen
 • Botbreuken
 • Ontwrichtingen
 • Wervelletsel
 • Brandwonden
 • Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurenprocedure
 • Oefenen met blussen
 • Wanneer wordt ontruimingsprocedure in gang gezet?
 • Taken van de BHV’ers bij ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij ontruimen
 • Welk gedrag kun je van mensen verwachten bij een ontruiming?
 • Oefenen met communicatie
BHV Eerste Hulp zzp
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV’er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Handelt volgens de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV’er.

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Kan een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen;
 • Kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • Kan de Rautek methode uitvoeren;
 • Kan een slachtoffer reanimeren;
 • Kan de snelle kantelmethode toepassen;
 • Kan een AED gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kan volgens de BHV richtlijnen handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.

De deelnemer:

 • Kan de basistappen van wondbehandeling uitvoeren en kan lichte en ernstige wonden behandelen;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de hand;
 • Kan een dekverband aanbrengen op een vinger;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de elleboog;
 • Kan oogletsel behandelen;
 • Kan een kneuzing behandelen;
 • Kan een verstuiking behandelen;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV’er is bij brand;
 • Kan de deurprocedure bij brand juist uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.

De deelnemer:

 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming;
 • Kan duidelijk met anderen communiceren via een portofoon.

Onze werkwijze

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. De e-learning wordt afgesloten met een toets. De theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor je, zodat je op ieder gewenst moment zaken kan teruglezen. Omdat incidenten gelukkig niet met regelmaat plaatsvinden, zul je de kennis en vaardigheden rondom BHV niet vaak toepassen. Om de kennis toch paraat te houden, is het wijs om regelmatig wat op te frissen. Alleen op die manier kun je als er een incident plaatsvindt snel en effectief handelen.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst zorgt een gecertificeerde trainer voor meer verdieping van de theorie. Je kunt vragen stellen en diverse handelingen worden geoefend en beoordeeld. Als jouw  handelen voldoende wordt beoordeeld en je de e-learning hebt behaald, ontvang je een digitaal certificaat.
Onze trainer brengt heel veel kennis mee en werkt volgens afwisselende werkvormen gecombineerd met een gezonde dosis humor.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig. Zeker bij BHV is deze herhaling van belang, omdat je, zoals gezegd, veel van je BHV taken niet dagelijks zult toepassen. Het laatste dat je wilt, is dat als er een incident plaatsvindt, je niet zeker bent over hoe te handelen. Helemaal in een omgeving waarin je werkt met mensen die hulpbehoevend zijn.

Ik vond het een prettige en leerzame dag.

 

Het was mijn eerste BHV. Blij dat ik het gedaan heb.

 

Het was trouwens een hele goede cursus. Een bevlogen cursusleider en een hele leuke groep mensen die ook voor de cursus kwamen en die heel serieus waren. Prima verzorgd alles. Iedereen is geslaagd😁.

 

De leukste trainer in Nederland

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…