Bijscholing Wondzorg

Algemene informatie

Doelgroep en niveau niveau 3IG en hoger (Verzorgenden 3IG en Verpleegkundigen)
Duur praktijk: 4  uur
Deze scholing wordt verzorgd door gespecialiseerd wondverpleegkundigen die zelf dagelijks wonden verzorgen.
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 3 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl en ervaring.
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers. (Bij deze scholing is het interactieve karakter en het leren met en van elkaar een belangrijk onderdeel. Daarom hanteren we bij deze scholing een minimum van 3 deelnemers).
Investering Wondzorg: € 149,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 8 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V (4 voor de praktijk en 4 voor de verschillende e-learning modules)

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma Wondzorg:

 • Algemene principes bij wondverzorging
 • Factoren die de wondgenezing beïnvloeden
 • Wondzorg: diagnostiek en interventie
 • ALTIS methode
 • TIME model
 • Productinformatie en toepassen verbandmaterialen
 • Het verzorgen van rode, gele en zwarte wonden
 • Continuïteit en coördinatie in de wondzorg
 • Decubitus
 • Intertrigo
 • Skin tears
wondzorg skin tear
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

 • De deelnemer kent de algemene principes van wondverzorging;
 • De deelnemer kan factoren die de wondgenezing beïnvloeden benoemen;
 • De deelnemer kan een wondanamnese uitvoeren volgens de ALTIS methode;
 • De deelnemer kan aan de hand van het  TIME model en het WCS-classificatiemodel toelichten welke observatiepunten van belang zijn bij inspectie van een wond;
 • De deelnemer kan een keuze maken en beargumenteren voor een product voor de verzorging en behandeling van de rode, gele of zwarte wond;
 • De deelnemer kan aspecten voor de lichamelijke, psychische en sociale zorg weergeven die van belang zijn bij het verzorgen van een zorgvrager met een wond;
 • De deelnemer is zich bewust van het belang van continuïteit en coördinatie in de wondzorg;
 • De deelnemer kan de verschillende gradaties van decubitus herkennen en beschrijven;
 • De deelnemer kan de risicofactoren en oorzaken van decubitus benoemen;
 • De deelnemer kan de risicoplaatsen voor decubitus aangeven;
 • De deelnemer kan huidletsel door smetten en IAD herkennen en beschrijven;
 • De deelnemer kan toelichten welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden;
 • De deelnemer kan aspecten weergeven die van belang zijn bij de verzorging en behandeling van decubitus, smetten en IAD.

Onze werkwijze

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de meest recente versie van de observatielijsten van de Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld en je hebt de e-learning behaald, ontvang je  een digitaal certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn ervaren als trainer, specialisten op het gebied van wondzorg en actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

De beste wondscholing die ik gevolgd heb.

Inschrijven

Via onderstaande aanmeldknop kom je in onze webcatalogus. Daar zie je wanneer deze bijscholing wordt aangeboden en waar. Je kunt je daar direct aanmelden en betalen via iDeal. Na het inschrijven staat de eventuele e-learning direct voor je open.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…