Training indiceren | Omaha system

Algemene informatie

Doelgroep en niveau Primair HBO verpleegkundigen. Deze scholing is echter in specifieke gevallen ook te volgen door MBO verpleegkundigen. Lees verderop meer hierover.
Duur praktijk: 6 uur
Voorbereiding: Geen voorbereiding

Als je het fijn vindt met een eigen casus te oefenen kun je deze meenemen naar de training.

Materialen: Tijdens de bijeenkomst ontvang je toegang tot gecertificeerd scholingsmateriaal en ontvang je diverse hand-outs. Na afloop krijg je digitaal toegang tot uitgebreide informatie en documenten. Zorg voor leren beschikt over het keurmerk als erkende opleider vanuit Stichting Omaha System Support.
Groepsgrootte Vanwege het interactieve karakter van deze scholing stellen we het minimum aantal deelnemers op 3. We werken met kleine groepen van maximaal 8 deelnemers.
Investering € 325,00 p.p. vrijgesteld van BTW inclusief materialen.
Accreditatiepunten en certificering 5 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol doorlopen van de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Doel: de deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren met Omaha system conform het normenkader indicatiestelling.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren. De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

Extra informatie

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij?
 • Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen? Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Wil je meer achtergrondinformatie lezen over de veranderingen ten aanzien van het indiceren? Kijk dan bijvoorbeeld naar dit artikel van Zorg voor Beter.

indiceren omaha system
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

De deelnemer is bekend met:

 • ontwikkelingen en hervormingen in de zorg en maatschappij;
 • relevante wetgeving in zorg en welzijn;
 • expertisegebied wijkverpleegkundige;
 • normenkader V&VN;
 • classificatiesystemen;
 • methodisch werken;
 • positieve gezondheid;
 • zelfredzaamheid en netwerk in kaart brengen.

De deelnemer kent / kan:

 • de systematiek van het Omaha system;
 • de terminologie van het Omaha system;
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen en gebieden van Omaha system;
 • effectieve gesprekstechnieken uitvoeren;
 • aandachtsgebieden vaststellen;
 • meten op Status, Kennis en Gedrag;
 • acties selecteren;
 • zorg organiseren en toewijzen;
 • monitoren en evalueren.

Zorg voor leren is verbonden aan Omaha System Support. We werken met gecertificeerde materialen.

Onze werkwijze

Deze bijscholing wordt verzorgd door een ervaren wijkverpleegkundige die zelf ook indiceert. De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. We werken in groepen van maximaal 8 personen om de inhoud goed af te kunnen stemmen op jouw praktijk. Na afloop van de training ontvang je een digitaal certificaat en verwerken indien gewenst jouw accreditatiepunten. Ook krijg je toegang tot een uitgebreid pakket aan digitaal naslagwerk.

Ik vond de training heel praktijkgericht en er was veel aandacht voor vragen.

 

Trainer heeft veel kennis over wetgeving en indiceren.

 

Heel fijn om te weten hoe het proces van indiceren in zijn geheel verloopt. Er was tijdens de scholing veel persoonlijke aandacht.

 

Inspirerend en verhelderend!

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…