Medicatie Helpenden+ en Begeleiders

Algemene informatie

Doelgroep en niveau Deze scholing is toegankelijk voor zorgprofessionals met een Helpende diploma uitgebreid met een Helpende + certificaat / diploma en voor Begeleiders in de zorg die medicatie willen bijscholen.

Ook in ons aanbod: bijscholing Medicatie voor Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.

Duur praktijk: 3 uur in de ochtend of de middag
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 2-3 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers
Investering € 139,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering Deze scholing kan voor 5 punten worden geregistreerd onder de zogenaamde ODA punten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheidsbeleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten.

Als zorgverlener met een Helpende diploma kun je via een opleiding bijscholen tot Helpende +. Hierdoor kun je bekwaam worden in het aanreiken en toedienen van medicatie (voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van insuline uitgesloten). Het aanreiken en toedienen van medicatie zijn risicovolle handelingen waarvoor je vanuit je diploma geen functionele zelfstandigheid hebt. Het is dan van belang dat een Verzorgende IG of een Verpleegkundige (op afstand) toezicht kan houden.  Ook als begeleider reik je vaak medicatie aan. Deze scholing is bedoeld voor Helpenden + en begeleiders om aantoonbaar bekwaam te blijven.

Dit is dus GEEN scholing om Helpende + mee te worden. Daar dien je eerst een opleiding, bijvoorbeeld het keuzedeel, tot Helpende + te volgen. Kijk voor de opleiding Helpende + HIER voor meer informatie.

Programma

 • Wetgeving;
 • Feiten en cijfers;
 • Het medicatieproces en de veilige principes in de medicatieketen;
 • Veilig medicatie aanreiken, hoe lees je een bijsluiter en een recept, wat controleer je, waar let je op, hoe controleer je een baxter;
 • Medicatie toedienen (o.a oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen);
 • Het melden van incidenten;
 • Casuïstiek.
Medicatie Helpende plus
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Is zich bewust wanneer hij of zij bekwaam en bevoegd is en is bekend met de relevante wetgeving ten aanzien van medicatieveiligheid.
 • Kan het belang van de principes veilige medicatie keten benoemen.
 • Heeft kennis van een verantwoorde manier van medicatie aanreiken en is zich bewust van de risico’s in het medicatieproces.
 • Weet wie welke rol heeft in het medicatieproces en kent ook zijn of haar eigen rol hierin.
 • Kent het belang van een zorgvuldige toedienregistratie en weet hoe afspraken vastgelegd worden in het zorgdossier.
 • Is op de hoogte van afspraken ten aanzien van melden van incidenten en aansprakelijkheid bij het aanreiken van medicatie.
 • Is op de hoogte van beheer eigen medicatie.
 • Weet hoe hij of zij om dient te gaan met medicatie in relatie tot de Wet zorg en dwang.
 • Weet hoe controle en dubbele controle plaatsvindt bij het aanreiken en / of toedienen van medicatie.
 • Kent de verschillende uitzetsystemen en weet hoe te handelen bij ‘zo nodig medicatie’ en vermalen van medicatie.
 • Kan de aandachtspunten benoemen bij het toedienen van medicatie via verschillende toedieningswegen (oog, oor, neus, luchtwegen en de huid).
 • Heeft aan de hand van casuïstiek op het gebied van verschillende ziektebeelden, inzicht in medicijngebruik, risicofactoren, risicoprofiel, behandeling en eventuele complicaties.

Onze werkwijze

De opzet van deze training is als volgt:

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor je.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen naar aanleiding van de e-learning. Een ervaren trainer behandelt het thema medicatie vanuit verschillende praktijkvoorbeelden.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

De casuïstiek was leerzaam en sluit goed aan op de praktijk.

 

Ik vond de trainer een topper: goede en duidelijke uitleg.

 

Fijne manier van training geven. Genoeg variatie tussen stof en besprekingen en doen.

 

Erg duidelijk, boeiend en leerzaam.

 

De scholing was heel nuttig en alles werd goed besproken en uitgelegd.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…