VRH 2 | Zuurstof, Uitzuigen, Tracheacanule en Vernevelen

Algemene informatie

Doelgroep en niveau Niveau 3IG en hoger (Verzorgenden IG en Verpleegkundigen) met recente ervaring |  handelingen rondom de luchtwegen
Tijden praktijk: 3 uur praktijk in de ochtend of de middag. LET OP: deze praktijktoetsing gaat altijd door. Ook al er een keer maar 1 of 2 personen op de lijst staan.
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld 1 uur per module (voor deze bijscholing zijn er 3 modules) afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Groepsgrootte We trainen en toetsen in kleine groepen met maximaal 8 deelnemers.
Investering € 139,50 vrijgesteld van BTW inclusief gebruik van materialen.
Accreditatiepunten en certificering 6 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

Zuurstof toedienen:

 • Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het toedienen van zuurstof?
 • Hoe dien je zuurstof toe?
 • Hoe maak je een zuurstofcilinder klaar?
 • Hoe bereken je hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit?
 • Welke complicaties en aandachtspunten zijn er bij het toedienen van zuurstof?

Uitzuigen:

 • Oppervlakkig uitzuigen van de luchtwegen.

Tracheacanule:

 • Wat zijn de indicaties voor een tracheotomie en een tracheostoma?
 • Wat is het verschil tussen een tracheotomie en een tracheostoma?
 • Hoe verzorg je een tracheacanule en hoe inspecteer je deze volgens het Vilans protocol?
 • Hoe zuig je een tracheacanule uit?

Vernevelen

VRH 2
zuurstof toedienen

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en kan benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Onze werkwijze

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de meest recente versie van de observatielijsten van de Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld en je hebt de e-learning behaald, ontvang je een digitaal certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn verpleegkundigen met een docenten- / trainersopleiding en daarnaast ook nog actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Een trainer met veel praktijkervaring. Fijn.

Ik heb goed kunnen oefenen

Ik vond zowel de e-learning als de praktijkmiddag leerzaam

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…