Infuustherapie: perifeer infuus en PICC-lijn

Algemene informatie

Doelgroep en niveau Verpleegkundige niveau 4 en hoger
Duur praktijk: 3 uur
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 2 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers
Investering € 159,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 5 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

 • Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor infuustherapie?
 • Hoe verzorg je de insteekopening van een perifeer infuus en de PICC en hoe inspecteer je deze volgens het Vilans protocol?
 • Hoe flush je het perifeer infuus en de PICC met gewenste vloeistof en hoe stel je vast of deze flush probleemloos verloopt?
 • Hoe sluit je de afgesproken medicatie/ infusievloeistof aan- en af?
 • Welke complicaties en aandachtspunten zijn er bij een perifeer infuus en PICC lijn? En hoe handel je bij complicaties?
PICC
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en kan benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel kan worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Onze werkwijze

De opzet van de bijscholingen op het gebied van Voorbehouden en Risicovolle handelingen is als volgt:

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de meest recente versie van de observatielijsten van de Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld en je hebt de e-learning behaald, ontvang je  een digitaal certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn verpleegkundigen met een docenten- / trainersopleiding en daarnaast ook nog actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Er was veel tijd voor vragen en ervaringen. Hier kan ik wat mee in de praktijk!

 

Met name het uitvoeren van de vaardigheden vond ik heel leerzaam. Super fijn dat dit kon.

 

Ik had het niet willen missen!

Inschrijven

Via onderstaande aanmeldknop kom je in onze webcatalogus. Daar zie je wanneer deze bijscholing wordt aangeboden en waar. Je kunt je daar direct aanmelden en betalen via iDeal. Na het inschrijven staat de eventuele e-learning direct voor je open.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…