Zorgteams in ontwikkeling

Wat is daarvoor nodig?

Het leveren van een goede kwaliteit van zorg, is in Nederland enorm belangrijk. Het gaat immers om mensen levens. Zorgprofessionals hebben hierdoor de taak om doorlopend bijscholingen en trainingen te volgen om (nieuwe) vaardigheden aan te leren en kennis te verbreden.

Het leveren van zorg, gebeurt veelal in een (zelforganiserend) team. Je bent als team verantwoordelijk voor de optimale zorg voor je medemens. Dat werken in een team, is niet altijd makkelijk. Want wat als een team niet lekker samenwerkt? Als er gedoe is en het niet lukt dit samen op te lossen? Dan komt het werkplezier en de kwaliteit van zorg in het gedrang.

Coaching is een middel om met dit soort ontwikkelvraagstukken aan de slag te gaan. Zoals gezegd zijn bijscholingen en trainingen gericht op kennisoverdracht en het aanleren van nieuwe vaardigheden (didactisch). Bij coaching gaat een team aan de hand van eigen doelstellingen, zelf op zoek gaat naar nieuwe kennis en inzichten. Hierdoor wordt het zelflerend vermogen van het team vergroot. Een team kan hierdoor zelfstandig komen tot oplossingen. Mijn ervaring is dat, naast het volgen van bijscholing en training, coaching nodig is om teams in de zorg beter te laten functioneren. Dit levert meer werkplezier op en draagt bij aan die nodige kwaliteit van zorg.

Ik geef graag een voorbeeld uit mijn praktijk.

Begin dit jaar vroeg een team mij om, na een allesbehalve makkelijk coronajaar, de teambalans op te maken. Hoe zit iedereen erbij en waar staan we als team? Na de intake bleek, dat er veel kennis en kwaliteiten in dit team aanwezig zijn. Verder werd duidelijk dat, doordat de zorg alle aandacht opeiste, teamleden elkaar uit het oog verloren waren. Dit resulteerde in situaties van onbegrip, wantrouwen en verwijdering van elkaar. De hoeveelheid kennis die in dit team beschikbaar is, werd niet optimaal benut. De teamleden gaven aan hier verandering in te willen.

Na één teamsessie werd duidelijk waar de pijn lag, namelijk het kwijt zijn van de verbinding met elkaar. Hier kwam bewustzijn op, doordat teamleden elkaar simpelweg vragen stelden. Ik gaf het team de opdracht na te denken over concrete gedragsverandering bij zichzelf; Wat ga jij doen om … ? Ter ondersteuning bij deze gedragsverandering, bedacht het team een buddysysteem. Er werd een maatje uitgekozen, waarmee zij deze gedragsverandering bij zichzelf blijven monitoren.

Afgelopen week kreeg ik een bedankmailtje van één van de teamleden uit dit team. Ik werd bedankt omdat het team elkaar hervonden had en elkaars kennis weer wisten te benutten.

Dit is een voorbeeld waarbij teamcoaching relatief snel, een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Veelal is langer tijd nodig, om te komen tot helpende gedragsveranderingen. Onderliggende belemmeringen en patronen in een team worden vaak gewoonweg niet opgemerkt. Dan is een team nog niet in staat, zelfstandig met gedoe aan de slag te gaan. Coaching kan hierin uitkomst bieden.

Zorg voor Leren biedt het totaalpakket van bijscholing, training en coaching. Om met elkaar te komen tot betere kwaliteit van zorg en meer werkplezier!

Ik wens uw organisatie alle goeds.

Mirjam Kompier

Coachingindezorg.nl

Coach Mirjam Kompier

Artikel geschreven door trainer / coach Mirjam Kompier

Laatste nieuws