Fysieke belasting | Belasting omlaag, belastbaarheid omhoog!

Blog door Nicole Schreuder

Vanuit Zorg voor leren delen wij graag kennis met zorgverleners. In ons netwerk van trainers hebben wij experts op diverse gebieden en het lijkt ons leuk als zij jullie via een blog meenemen in hun vakgebied om zo hun kennis en ervaring met jullie te delen.

Deze blog is geschreven door Nicole Schreuder, vitaliteitscoach in de zorg. Nicole is ook als trainer actief voor Zorg voor leren en verzorgt bijscholing op het gebied van (ondersteunen bij) het verplaatsen van de zorgvrager. In de bijscholing Fysieke belasting in ons open aanbod is ook het gebruik van de actieve en passieve tillift opgenomen.

Fluitend naar je werk zonder fysieke klachten én fluitend van je werk thuis komen met nog voldoende energie om je eigen ‘ding’ te kunnen doen. Zo hoort het, zo zou het mogen zijn. En toch hoor ik wel eens andere berichten. Moe op het werk verschijnen en geen energie meer na het werk.  Zijn dit alleen de ‘oudere’ collega’s? Nee, dit zijn ook de collega’s die de 25 nog niet gepasseerd zijn.

Fysiek belasting

De Arbowet beschermt ons tegen fysieke klachten. In artikel 5.2. van het Arbobesluit (dit is een  uitwerking van de Arbowet) gaat het over het ‘Voorkomen van gevaren’.

‘De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.’

Dat is mooi, de zorginstelling waar jij werkt zorgt er dus voor dat alle hulpmiddelen aanwezig zijn en dat jij geschoold wordt om deze optimaal in te zetten.

Ik weet het, in de ratrace op het werk heb je soms helemaal geen tijd om een bepaald hulpmiddel te gebruiken. Of je bent gewend om op je eigen manier een transfer in te zetten. Je cliënt kan ook nog een eigen mening hebben in het wel/niet gebruiken van een bepaald hulpmiddel. En wie controleert eigenlijk de kwaliteit van de tilbanden? Wie verwijdert de haren tussen de wielen van de tillift?

Fysieke belastbaarheid

been zwachtelenDaarnaast is het verhogen van de Fysieke Belastbaarheid belangrijk. Als jouw belastbaarheid omhoog gaat, kan jij meer belasting hebben. Betekent dit dat je dan de actieve lift weer opzij kan zetten doordat je nu zelf kan tillen? Nee, zeker niet. Het betekent wel dat je het eigen lijf beter kan beschermen en zo beter kan inzetten. Erg fijn als we later, bij gepensioneerde leeftijd, ook nog een goed functionerend lichaam hebben.

Wist je bijvoorbeeld dat wanneer je 30 graden naar voren buigt met je rug, de druk in de onderrug 124 kg is! En wanneer je met 10 kg in je handen staat (ophouden van een onderbeen tijdens zwachtelen), de druk oploopt naar 168 kg! Dit is gemeten bij een vrouw van 168 cm van 63 kg. Dit is meetbare druk. Door je rug op de juiste manier in te zetten, kan je die druk aan.

Trainen

Je traint je belastbaarheid onder andere door in je vrije tijd ook in beweging te zijn, door op tijd rust te nemen en door je te voeden met de juiste brandstof.

Ook de training ‘Fysieke Belasting’ helpt jou daarbij. De puntjes worden weer op de i gezet én je leert wellicht ‘nieuw’ gebruik van je eigen lijf. Wist je bijvoorbeeld dat het zijwaarts draaien van de cliënt in bed, door het buigen van je knieën minder belastend is voor je rug?

Nog een laatste ‘wist-je-dat’: Dit jaar heb ik ongeveer 70 zorgmedewerkers in de training Fysieke Belasting mogen begeleiden. Daarbij ben ik gaan turven hoeveel zorgmedewerkers er aan een sportactiviteit doen. Het aantal medewerkers was te tellen op 2 handen.

Wat doe jij om de Fysieke Belasting te verlagen én de Fysieke Belastbaarheid te verhogen?

Deze blog is geschreven door Nicole Schreuder. Zij is vitaliteitscoach voor zorgprofessionals bij Jouw Zorghart.

Voor Zorg voor leren verzorgt zij de scholing Fysieke Belasting. Een scholing op maat is uiteraard ook mogelijk. Neem in dat geval contact op via info@zorgvoorleren.nl of bel naar 085 130 87 90.

Laatste nieuws