Hoe vaak moet ik bijscholen?

Dit is een vraag die we bij Zorg voor leren geregeld krijgen. Er is alleen geen vast antwoord op te geven. Dat maakt dat wij ook geen ‘geldig tot datum’ op een certificaat zetten, maar juist een ‘behaald op datum’.

Verplicht bijscholenHoe vaak moet ik bijscholen?

Vanuit de wetgeving is bijscholing verplicht, maar hoe en hoe vaak staat niet in een wet beschreven. Als zzp’er in de zorg dien je daar zelf beleid voor te bepalen, passend op jouw situatie. Welke handelingen en onderwerpen je bijschoolt is afhankelijk van welke zaken je tegenkomt in jouw praktijk en hoe vaak je bijschoolt is afhankelijk van hoe vaak je handelingen tegenkomt of bijvoorbeeld hoe vaak je zelf ook de protocollen doorneemt. Ook kunnen opdrachtgevers eisen stellen aan jouw certificaten en dan kun je daar jouw beleid op aanpassen.

De wet BIG

De wet BIG is een kaderwet en legt de kaders vast. Jij legt zelf details vast. Hieronder nog enige uitleg over wat de wet BIG regelt.

De Wet BIG staat voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet regelt de beroepsuitoefening van een aantal specifieke beroepen in de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.Hoe vaak moet ik bijscholen?

De Wet BIG is in het leven geroepen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen en te bevorderen. Zo stelt de wet onder andere eisen aan de opleiding, de bevoegdheid en de registratie van deze beroepsbeoefenaren. Ook regelt de wet de tuchtrechtspraak en het toezicht op de beroepsuitoefening.

De Wet BIG is van belang voor zorgvragers, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat de beroepsbeoefenaren die onder deze wet vallen, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook hebben patiënten het recht om te klagen bij de tuchtrechter als zij vinden dat een zorgverlener zich niet aan deze kwaliteitseisen houdt.

Voor de beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, betekent dit dat zij een beschermde beroepstitel mogen voeren en dat zij zich moeten houden aan bepaalde gedrags- en beroepsregels. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld houden aan de beroepscode en zich regelmatig laten bijscholen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Wil jij een training of workshop voor ZZP’ers volgen? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws