Landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg

Zorg voor leren is partner van het landelijk scholingsprogramma palliatieve zorg. Dit betekent dat wij vanuit een landelijk project uitgebreide scholingstrajecten gaan aanbieden op het gebied van palliatieve zorg. Wij gaan scholingen plannen voor Verzorgenden (5 dagdelen) en scholingen voor Verpleegkundigen (3 dagdelen).

De eerste scholing voor Verpleegkundigen staat gepland in Wormerveer op de volgende data:

Maandag 15, 22 en 29 januari 2024

De investering voor de gehele scholing bedraagt i.v.m. met financiering vanuit KWF slechts € 100,00. Accreditatie voor deze scholing is aangevraagd. Officieel aanmelden kan binnenkort, maar ben jij verpleegkundige en wil je nu al een plekje reserveren of op de hoogte gehouden worden over deze scholingen?

Mail ons dan op info@zorgvoorleren.nl.

Een hartelijke groet,

Carolien, Paulien en Nadine

Leerdoelen

Aan het eind van de scholing kun je:

 • de waarden, wensen en behoeften van
  cliënt en naasten (partner, kind) in
  palliatieve fase in kaart brengen op basis van
  de vier dimensies (proactieve zorgplanning);
 • veelvoorkomende symptomen binnen de
  palliatieve fase bij de cliënt herkennen;
 • proactief zorg verlenen;
 • scenario’s inschatten en communiceren
  m.b.t. prognose, beloop en behandelopties
  van de ziekte/symptomen van de cliënt;
 • acteren op de behoefte van de cliënt en
  zijn naasten m.b.t. een gesprek over het
  levenseinde;
 • nabestaanden van cliënten begeleiden
  tijdens de nazorgfase en hen verwijzen zo
  nodig.

Laatste nieuws