Wijzigingen protocol zwachtelen

Aanleg eerste zwachtel nu anders

De eerste zwachtel wordt nu vanaf de kleine teen richting de grote teen gelegd. Deze aanpassing is gedaan op basis van diverse vragen vanuit het werkveld. Ook vanuit fysiotherapeuten werd de wenselijkheid ervan aangegeven. Na overleg met diverse verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met veel ervaring en kennis op het gebied van compressietherapie is besloten de aanpassing te maken.

LET OP: Deze wijziging geldt niet voor de werkinstructies van de UrgoK2-zwachtels.

Verder is de achtergrondinformatie bij zwachtelen aangevuld met de volgende informatie:

Bij cliënten die starten met compressietherapie op beide benen: overleg met de behandelaar over het starten met één been. Het starten van compressietherapie kan zorgen voor een flinke hoeveelheid extra vocht dat door het hart moet worden rondgepompt. Dit kan resulteren in hartfalen, met name bij ouderen en cliënten met hartproblemen. Als het zwachtelen van één been goed wordt verdragen, kan na twee tot drie dagen het andere been ook worden gezwachteld. Deze keuze en de keuze voor het te starten been moet worden afgewogen tegen de noodzaak van compressie bij bijvoorbeeld wonden.

Ook zijn in de protocollen de aandachtspunten aangepast waar je bij de huid op moet letten bij zwachtelen:

Controleer het been en de voet op:

  • beschadiging van de huid
  • droge huid
  • oedeem
  • temperatuur
  • kleur
  • jeuk of pijn
  • hygiëne

Laatste nieuws