Toolkit Thuiszorgmedewerkers | Samenwerking mantelzorgers

Toolkit die thuiszorgmedewerkers helpt de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren

Toolkit thuiszorgmedewerkers Samenwerking mantelzorgersDe toolkit is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mantelzorg en V&VN met inbreng van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. Uit gesprekken met deze zorgprofessionals en mantelzorgers bleek dat men op bepaalde gebieden tips en informatie wensten ten aanzien van de samenwerking. Op basis hiervan zijn er acht thema’s bepaald. In de toolkit komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
 7. Vraagverlegenheid overwinnen
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Deze onderwerpen zijn verdeeld over acht themakaarten. Iedere themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.
In de inleiding van de toolkit wordt aangegeven waarom de samenwerking met mantelzorgers zo belangrijk is. Vanuit Zorg voor leren kijken we er ook zo tegen aan.

“Goed samenwerken begint bij elkaar leren kennen en een relatie met elkaar opbouwen. Dat kost tijd. Maar deze investering
betaalt zich later vaak terug:

 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen, ze staan er niet alleen voor.
 • Er ontstaan minder misverstanden, het aantal conflicten neemt af.
 • De betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten wordt groter.
 • Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorgers.
 • Zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.”

Een voorbeeld van een casus is:

Dilemma: Wie weet het beter?

“We hebben een cliënt die zelf verpleegkundige is geweest en haar partner is huisarts. Beiden zitten steeds bovenop de zorg
en weten het altijd beter. Dat zorgt voor veel wrijving. Hoe gaan we hiermee om?”
Vragen:

 • Waarom is dit een probleem voor dit team?
 • Hoe kun je hun kennis juist benutten?
 • Noem een voorbeeld van een cliënt of mantelzorger die de regie heeft en een voorbeeld van iemand die niet de regie heeft.
 • Wat zijn de kenmerken van beide situaties?
 • Kom jij wel eens in een situatie waarin je het niet eens bent met de cliënt of de mantelzorger over wat nodig is?
 • Hoe kom je daar samen uit?
[av_button label=’Toolkit Thuiszorgmedewerker | Samenwerking mantelzorgers’ link=’manually,https://zorgvoorleren.nl/wp-content/uploads/2015/11/Toolkit-thuiszorgmedewerkers.pdf’ link_target=’_blank’ size=’x-large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue856′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-26865n’]  
 

Laatste nieuws