Methodisch werken stap 1

Methodisch werken stap 1

In zes blog gaan we in op elke stap uit het model van Methodisch werken. Deze week stap 1; Het verzamelen van informatie
Methodisch werken stap 1

Om volledig zicht te krijgen op je cliënt, gebruik je diverse informatiebronnen:
De cliënt
In het gesprek met de cliënt komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • de anamnese: wat is de ziektegeschiedenis van deze cliënt?
  • zijn/haar wensen en behoeften: wat wil de cliënt zelf, waar wil hij/zij zich op ontwikkelen, welke toekomst ziet hij/zij voor zichzelf?
  • zijn hulpvraag: welke zorg/begeleiding heeft de cliënt nodig?
  • zijn persoonlijk verhaal: wie is de cliënt, wat vindt hij belangrijk?
De familie en/of mantelzorger
  • Niet alle cliënten zijn in staat hun verhaal goed te vertellen of duidelijk te maken wat ze willen. Informatie van de mantelzorger kan een belangrijke aanvulling zijn.
Andere (zorg)professionals
  • Als een cliënt al zorg of ondersteuning van anderen ontvangt, kunnen zij soms aanvullende informatie geven, zoals de huisarts.
Je eigen observatie en de observatie van je collega’s
  • Niet alleen wat de cliënt of mantelzorger vertelt is belangrijk, maar ook wat jij zelf of je collega’s waarnemen.
Bron: zorg voor beter

Laatste nieuws