Licentie verlengd 'Werken met een meldcode'

Paulien SchultenPaulien Schulten heeft via Movisie haar licentie verlengd om de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen.
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld,seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het doel van de wet is dat professionals sneller en  adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het basismodel Meldcode bevat een stappenplan dat de professionals hiervoor handvatten biedt. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljoen professionals die met de Meldcode moeten gaan leren werken.
Meer over werken met een meldcode lees je onder andere hier.
Meer informatie over onze training rondom het signaleren van huiselijk geweld vind je hier.

Bewaren

Laatste nieuws