Veel gestelde vragen over het kwaliteitsregister V&V

Regelmatig krijgen wij vragen over het Kwaliteitsregister V&V. Zoals:

  • Ben je verplicht om je in te schrijven in het kwaliteitsregister als zorgprofessional?
  • Wat zijn de voordelen van ingeschreven staan in het kwaliteitsregister?
  • En hoe verhoudt het kwaliteitsregister zich nu tot het BIG- register?

In dit artikel geven we je informatie over het Kwaliteitsregister V&V en wat dit voor jou kan betekenen.

Waarom een kwaliteitsregister?

Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf.
Het Kwaliteitsregister V&V heeft als uitgangspunt: de professionele standaard. Die professionele standaard is opgesteld door de beroepsgroep, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars en uitgaande van de beroepsprofielen van verpleegkundigen en verzorgenden. In deze professionele standaard is vastgesteld wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevordering zou moeten doen, om goede kwaliteit van zorg te kunnen  bieden.

Hoe houd je je deskundigheid op peil?

Je houdt in het kwaliteitsregister een portfolio bij waarin je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoert. In 5 jaar dien je 184 ‘punten’ te halen. Voor verpleegkundigen moeten daarvan 80 punten geaccrediteerd zijn en voor verzorgenden 60 punten. Geaccrediteerde punten wil zeggen dat deze activiteiten, (denk aan bij-en nascholing, symposium, congres) geaccrediteerd zijn door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister. Deze punten worden dan ook bijgeschreven in jouw register door de geaccrediteerde aanbieder.
De overige punten, de zogenaamde ODA punten, kun je behalen met ‘overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’ zoals: deelname aan een werkgroep, klinische les bijwonen, casuïstiekbespreking, vakliteratuur lezen.

Let op: pas als je registratie compleet is gaat de periode van 5 jaar in. Heb je daarvoor al een scholing gevolgd, dan kunnen die punten wel worden verwerkt, maar telt het niet mee voor de periode van 5 jaar helaas. Dat is de werkwijze van het register en we merken dat dit punt bij registreren niet altijd duidelijk is.

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister en het BIG-register?

Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in 5 jaar tijd 2080 uur werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen.
Het Kwaliteitsregister stelt naast werkervaring ook een kwalitatieve eis: om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden dien je als verpleegkundige en verzorgende actief te werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen je vak.

Is inschrijven bij het Kwaliteitsregister verplicht?

Nee, inschrijving in het kwaliteitsregister is niet verplicht. Wel kan het zo zijn dat een werkgever of opdrachtgever dit van je vraagt.

Wat zijn de voordelen van het kwaliteitsregister?

  • Je hebt altijd inzicht in de actualiteit van je bevoegdheden en bekwaamheden;
  • Je kunt aan cliënten, collega’s en werkgevers, inspectie van de gezondheidszorg en zorgverzekeraar laten zien dat je deskundig bent en dat je deze deskundigheid op peil houdt;
  • Je kunt hiermee laten zien dat je voldoet aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering.

Wat zijn de toelatingseisen om je in te schrijven?

Om je in te kunnen schrijven dien je als verpleegkundige in het BIG-register geregistreerd te zijn en als verzorgende in het bezit te zijn van een landelijk erkend MBO 3 – diploma verzorgende of hieraan gelijkwaardig.

Websites voor nadere informatie

https://kwaliteitsregister.venvn.n/
https://www.bigregister.nl

Bijscholingen Zorg voor leren

De bijscholingen en e-learning modules van Zorg voor leren zijn geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Laatste nieuws