Extra geld voor personeel verpleeghuizen

Bron: nos.nl

Meer geld voor opleiding

Dinsdag 7 september 2015 verscheen er een interessant artikel op nos.nl. Dit in de aanloop naar Prinsjesdag. Heel goed dat er meer geld voor opleiding beschikbaar komt. Wij kunnen hierbij helpen. Denk aan: opleiding op het gebied van welbevinden, samenwerking met mantelzorgers, voorbehouden en risicovolle handelingen, BHV, communicatie, persoonlijk leiderschap, cliëntgerichtheid en bijvoorbeeld training op het gebied van verschillende ziektebeelden. Geïnteresseerd? Bel ons op 06 250 555 92 of mail naar info@zorgvoorleren.nl

Artikel NOS

Het kabinet gaat investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet presenteert op Prinsjesdag.
Het gaat om een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan extra opleidingen voor nieuw en bestaand personeel.
Mensen komen op steeds latere leeftijd in verpleeghuizen en zijn daardoor hulpbehoevender, waardoor er meer van het personeel gevraagd wordt. Het kabinet hoopt met deze investering het leven van bewoners van verpleeghuizen aangenamer te maken.
Eerder werd al bekend dat er extra geld komt om alle bewoners een uur extra dagbesteding te geven. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen uit.
Het is de bedoeling dat het bedrag voor de dagbesteding en de extra opleidingen per jaar oploopt. In 2020 gaat het dan om 210 miljoen euro per jaar.
Methodisch werken

Laatste nieuws