CRKBO registratie voor Zorg voor leren

Audit

Zorg voor leren is per heden CRKBO geregistreerd. De audit heeft plaatsgevonden op maandag 24 november. Het was fijn om direct na afloop van de audit te vernemen dat Zorg voor leren aan alle gestelde eisen voldeed.

CRKBO register Instellingen

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Belastingdienst

Inschrijving in het CRKBO register is een vereiste van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Voor meer informatie kun je naar de website van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.
Website Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
CRKBO registratie

Laatste nieuws