E-learning Medicatie Verzorgenden IG en Verpleegkundigen (2 modules)

Introductie

Vanuit Zorg voor leren bieden we toegankelijke e-learning voor zorgprofessionals. De modules worden in samenwerking met specialisten ontwikkeld en continu aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn of de protocollen veranderen. Ons platform is eenvoudig te gebruiken op verschillende apparaten (vaste pc, laptop, ipad, tablet, smartphone). Na slagen (herkansen is mogelijk) ontvang je een digitaal certificaat. Deze blijft als PDF bestand altijd voor jou beschikbaar in de leeromgeving en kun je eenvoudig opslaan en delen met opdracht-/werkgevers. Zo kun je in onze leeromgeving je eigen portfolio opbouwen.

De modules zijn gebaseerd op de Vilans protocollen en/of specifieke geldende richtlijnen over het betreffende onderwerp.

Vrijwel alle modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Als jij je registratienummer invult in de leeromgeving wordt de accreditatie direct automatisch verwerkt na het behalen van een module.

Doelgroep: Verzorgenden IG en Verpleegkundigen
Soort scholing: Set van 2 e-learning modules: Medicatieveiligheid en Medicatie toedienen.
Deze modules zijn gebaseerd op de laatste Vilans protocollen en het toetsingskader medicatieveiligheid. Bij slagen (herkansen mogelijk) wordt een digitaal certificaat uitgereikt. Ook in ons aanbod: module Medisch rekenen
Studieduur e-learning: Gemiddeld 2 uur per module afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Benodigdheden: Een computer, tablet of smartphone waarop je de e-learning kunt volgen.
Investering € 35,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister 4 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V. Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.

De modules

Set van 2 modules:

 • Medicatieveiligheid
 • Medicatie toedienen

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen en het toetsingskader Medicatieveiligheid. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen.

Onderwerpen:

 • Wetgeving;
 • Feiten en cijfers;
 • Het medicatieproces (o.a. BEM lijst, inzet mantelzorg, medicatie uitzetten en aanreiken, registreren);
 • Medicatieveiligheid (o.a. veilige principes in de medicatieketen, dubbele controle, melden incidenten, signaleren);
 • Medicatie toedienen (per os, via het oog, via het oor, via de luchtwegen en via de huid).

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Is zich bewust wanneer hij of zij bekwaam en bevoegd is en is bekend met de relevante wetgeving ten aanzien van medicatieveiligheid.
 • Kan het belang van de principes veilige medicatie keten benoemen.
 • Heeft kennis van een verantwoorde manier van medicatie delen en is zich bewust van de risico’s in het medicatieproces.
 • Weet wie welke rol heeft in het medicatieproces en kent ook zijn of haar eigen rol hierin.
 • Kent het belang van een zorgvuldige toedienregistratie en weet hoe afspraken vastgelegd worden in het zorgdossier.
 • Is op de hoogte van afspraken ten aanzien van melden van incidenten en aansprakelijkheid bij het aanreiken en/of toedienen van medicatie.
 • Kent de 5x juist regel bij het aanreiken van medicatie.
 • Is op de hoogte van beheer eigen medicatie.
 • Weet hoe hij of zij om dient te gaan met medicatie .
 • Weet hoe controle en dubbele controle plaatsvindt bij het aanreiken en / of toedienen van medicatie.
 • Heeft inzicht in in het voorkomen van medicatiefouten.
 • Kent de verschillende uitzetsystemen en weet hoe te handelen bij ‘zo nodig medicatie’ en vermalen van medicatie.
 • Weet hoe in het algemeen een medicijn werkt.
 • Kent de verschillende medicijngroepen.
 • Is bekend met de termen polyfarmacie, interacties en bijwerkingen.
 • Kan de aandachtspunten benoemen bij het toedienen van medicatie via verschillende toedieningswegen.

Aanmelden

Indien je klikt op de knop ‘Bestel deze e-learning module’ kom je in onze catalogus van ons leerplatform terecht. Daar kun je de module bestellen en dan wordt direct jouw account aangemaakt. Na betalen staat de e-learning module ook direct voor je open.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.