Tracheacanule verzorgen, zuurstof toedienen en uitzuigen

Algemene informatie

Doelgroep en niveau niveau 3IG en hoger (Verzorgenden 3IG en Verpleegkundigen)
Duur praktijk: 3,5 uur
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 3 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers
Investering € 139,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 6 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

 • Anatomie en fysiologie
 • Wat zijn de indicaties voor een tracheotomie en een tracheostoma?
 • Wat is het verschil tussen een tracheotomie en een tracheostoma?
 • Hoe verzorg je een tracheacanule en hoe inspecteer je deze volgens het Vilans protocol?
 • Hoe zuig je een tracheacanule uit?
 • Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het toedienen van zuurstof?
 • Hoe dien je zuurstof toe?
 • Hoe maak je een zuurstofcilinder klaar?
 • Hoe bereken je hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit?
 • Hoe werkt een concentrator?
 • Hoe kun je oppervlakkig uitzuigen via de mond of de neus?
 • Welke complicaties en aandachtspunten zijn er bij een tracheacanule en bij het toedienen van zuurstof? En hoe handel je bij complicaties?
Tracheacanule verzorgen
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en kan benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
  De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Onze werkwijze

De opzet van de bijscholingen op het gebied van Voorbehouden en Risicovolle handelingen is als volgt:

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de meest recente versie van de observatielijsten van de Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld en je hebt de e-learning behaald, ontvang je  een digitaal certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn verpleegkundigen met een docenten- / trainersopleiding en daarnaast ook nog actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Ik vond de scholing in het geheel erg leerzaam en verhelderend

Erg prettige trainer en goede uitleg. Fijne sfeer.

Fijne manier van trainen.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…