Stomazorg en darmspoelen

Algemene informatie

Doelgroep en niveau niveau 3IG en hoger (Verzorgenden IG en Verpleegkundigen)
Duur praktijk: 3,5 uur
Studieduur e-learning: Ter voorbereiding van de praktijk doorloop je de theorie via e-learning. Hou rekening met gemiddeld ongeveer 1-2 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers
Investering € 139,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering 5 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V.

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

 • De verschillende soorten stoma’s: Colonstoma, ileostoma, urostoma
 • Het verzorgen van de verschillende stoma’s
 • Het verwisselen van een eendelig en tweedelig systeem
 • Psychosociale aspecten bij het leven met een stoma
 • Casuïstiek bespreken
 • Darmspoelen via het rectum en een stoma
Stomazorg zzp
Leerdoelen Zorginstelling

Leerdoelen

 • De deelnemer kan de anatomie en de fysiologie van de darmen en de urinewegen benoemen;
 • De deelnemer kan benoemen welke stoma’s voorkomen en hoe deze zijn aangelegd;
 • De deelnemer weet wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor de verschillende soorten stoma’s;
 • De deelnemer kan de complicaties benoemen bij de verschillende stoma’s en weet hoe te handelen;
 • De deelnemer kan de aandachtspunten en leefregels benoemen bij het leven met een stoma;
 • De deelnemer kan de aandachtspunten benoemen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de handelingen en heeft hierbij aandacht voor de psychosociale aspecten;
 • De deelnemer kan het stoma verzorgen en het verwisselen van een ééndelig systeem en het verwisselen van een tweedelig systeem voorbereiden, uitvoeren en evalueren volgens het Vilans protocol;
 • De deelnemer kan indicaties, contra-indicaties en complicaties benoemen van darmspoelen via de stoma of het rectum;
 • De deelnemer benoemt aandachtspunten en leefstijl adviezen die betrekking hebben op het darmspoelen, en heeft hierbij aandacht voor de psychosociale aspecten.

Onze werkwijze

De opzet van de bijscholingen op het gebied van Voorbehouden en Risicovolle handelingen is als volgt:

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de werkwijze volgens de meest recente versie van de Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld en je hebt de e-learning behaald, ontvang je een digitaal certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn verpleegkundigen met een docenten- / trainersopleiding en daarnaast ook nog actief in het werkveld.


Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Er was veel tijd voor vragen

De e-learning was een goede voorbereiding op de training

Fijn dat de trainer ook veel ervaring heeft.

Het oefenen met de materialen vond ik heel leerzaam

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…