Kindzorg

Algemene informatie

Doelgroep en niveau vanaf niveau 3IG, met recente ervaring
Tijden praktijk: 3 uur
Studieduur e-learning: Gemiddeld ongeveer 9 uur afhankelijk van jouw eigen leerstijl
Groepsgrootte maximaal 4 deelnemers
Investering € 319,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering Accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V, naar verwachting 9 punten

Na het succesvol afronden van de e-learning en de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Inhoud

Geaccrediteerde bijscholing en praktijktoetsing met handelingen rondom injecteren, katheteriseren en sondes die uitgevoerd worden bij kinderen. Theorie vooraf via e-learning en 1 dagdeel praktijk. Doelgroep: Verzorgenden IG en verpleegkundigen met recente ervaring in de praktijk. Indien je al enige tijd uit de praktijk bent, wilt herintreden of graag meer oefentijd wilt, neem dan contact met ons op. In dat geval bieden we de praktijk aan in 1 hele dag.

De inhoud van deze bijscholing is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning en praktijk wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen.

Voor de praktijkbijeenkomst bestudeer je de theoriemodules in jouw eigen tempo. De modules worden afgesloten met een kennistoets. Om een module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de geplande data. (Houd rekening met ongeveer 9 uur voorbereiding voor de e-learningmodules, deze dien je af te ronden vóór de praktijkbijeenkomst).

Handelingen

Handelingen uit deze bijscholing:

 • Injecteren subcutaan
 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren insuline met insulinepen
 • Bloedglucose meten
 • Het gebruik van de vlindernaald / venflon
 • Katheteriseren jongens
 • Katheteriseren meisjes
 • Blaasspoelen, op verzoek indien er deelnemers dit bij hun cliënten tegenkomen, zoals bij kinderen met spina bifida
 • Het inbrengen, verzorgen en verwijderen van een button
kindzorg zorginstelling
kindzorg zorginstelling

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgdossier indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt en ouders / verzorgers, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Onze werkwijze

Deze scholing en praktijktoetsing wordt verzorgd door ervaren kinderverpleegkundigen. De setting van de praktijkbijeenkomst is informeel. We vinden het namelijk belangrijk dat je vol zelfvertrouwen aan de slag kan met de handelingen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en je kunt bij het uitvoeren van de handelingen de protocollen raadplegen.

Als deelnemer toets je elkaar af conform de werkwijzen van Vilans. In de praktijk dien je elkaar ook in te leren en te blijven beoordelen en aan te spreken. Door het inzetten van deze werkvorm spreek je elkaar aan op de eigen verantwoordelijkheid. De trainer begeleidt dit proces. Rond je de theorie en praktijk succesvol af, dan ontvang je een certificaat waar duidelijk op staat wanneer je voor welke handeling bent afgetoetst.

Zo fijn om tips mee te krijgen van een trainer die zelf in de praktijk staat.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…