E-learning module BHV: Eerste Hulp | Niet Spoedeisende Hulp | Brandbestrijding | Ontruiming

Introductie

Vanuit Zorg voor leren bieden we toegankelijke e-learning voor zorgprofessionals. De modules worden in samenwerking met specialisten ontwikkeld en continu aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn of de protocollen veranderen. Ons platform is eenvoudig te gebruiken op verschillende apparaten (vaste pc, laptop, ipad, tablet, smartphone). Na slagen (herkansen is mogelijk) ontvang je een digitaal certificaat. Deze blijft als PDF bestand altijd voor jou beschikbaar in de leeromgeving en kun je eenvoudig opslaan en delen met opdracht-/werkgevers. Zo kun je in onze leeromgeving je eigen portfolio opbouwen.

De modules op het gebied van BHV zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit het NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad..

Vrijwel alle modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Als jij je registratienummer invult in de leeromgeving wordt de accreditatie direct automatisch verwerkt na het behalen van een module.

Doelgroep: Zorgprofessionals en medewerkers ondersteunende diensten (geen specifieke vooropleiding nodig)
Soort scholing: E-learning gebaseerd op de Richtlijnen vanuit het NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad. Bij slagen (herkansen mogelijk) wordt een digitaal certificaat uitgereikt.
Studieduur e-learning: Gemiddeld 9 – 10 uur (ongeveer 2 – 2,5 uur per module)
Benodigdheden: Een computer, tablet of smartphone waarop je de e-learning kunt volgen.
Investering € 52,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister 9 accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister V&V. Indien je jouw registratienummer invult in jouw profiel, dan wordt de accreditatie na slagen direct automatisch verwerkt in het Kwaliteitsregister.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.

De module

De inhoud is gebaseerd op de richtlijnen vanuit het NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de richtlijnen.

Inhoud

BHV de basis:

 • Taken van de BHV’er
 • 5 basisstappen
 • Alarm
 • Slachtoffer(s)
 • Omstanders
 • Herkenbaarheid
 • Materialen
 • Oefenen en scholing
 • BHV beleid en wetgeving

Eerste hulp:

 • Reanimatie
 • Niet reanimeren verklaring
 • AED
 • Verslikken
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Hersenschudding
 • Diabetes mellitus type II

Niet spoedeisende hulp:

 • Wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen
 • Verstuikingen
 • Botbreuken
 • Ontwrichtingen
 • Wervelletsel
 • Brandwonden

Brandbestrijding:

 • Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurenprocedure

Ontruiming:

 • Wanneer wordt een ontruimingsprocedure in gang gezet?
 • Taken van de BHV’ers bij ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij ontruimen
 • Welk gedrag kun je van mensen verwachten bij een ontruiming?

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

BHV
BHV

Leerdoelen

BHV Basis

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV’er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV’er.

Eerste hulp

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer en hoe je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Weet hoe je een slachtoffer van buik naar rug moet draaien;
 • Weet hoe de Rautek methode uitgevoerd moet worden;
 • Weet hoe een slachtoffer gereanimeerd moet worden;
 • Weet hoe de snelle kantelmethode toegepast kan worden;
 • Weet hoe je een AED moet gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.

Niet spoedeisende hulp

De deelnemer:

 • Kent de basistappen van wondbehandeling en weet hoe lichte en ernstige wonden te behandelen;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op de hand;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op een vinger;
 • Weet hoe je een dekverband aanbrengt op de elleboog;
 • Weet hoe je oogletsel kunt behandelen;
 • Weet hoe je een kneuzing kunt behandelen;
 • Weet hoe je een verstuiking kunt behandelen;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kent de BHV richtlijnen voor handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.

Brandbestrijding

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV’er is bij brand;
 • Weet hoe je de deurprocedure bij brand juist moet uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.

Ontruiming

De deelnemer:

  • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
  • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
  • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
  • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
  • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
  • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
  • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming.

Aanmelden

Indien je klikt op de knop ‘Bestel deze e-learning module’ kom je in onze catalogus van ons leerplatform terecht. Daar kun je de module bestellen en dan wordt direct jouw account aangemaakt. Na betalen staat de e-learning module ook direct voor je open.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.