Licentie verlengd ‘Werken met een meldcode’

Paulien SchultenPaulien Schulten heeft via Movisie haar licentie verlengd om de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld,seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het doel van de wet is dat professionals sneller en  adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het basismodel Meldcode bevat een stappenplan dat de professionals hiervoor handvatten biedt. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljoen professionals die met de Meldcode moeten gaan leren werken.
Meer over werken met een meldcode lees je onder andere hier.
Meer informatie over onze training rondom het signaleren van huiselijk geweld vind je hier.

Bewaren

Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling gelanceerd

Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling: alle informatie gebundeld

Het ministerie van VWS heeft op 15 juni 2015 de Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling gelanceerd. Deze website is ontwikkeld vanuit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van de Rijksoverheid. De kennisbank bundelt zo veel mogelijk informatie over ouderenmishandeling zowel van Rijksoverheid, als andere overheden en organisaties in het veld. De kennisbank is met name bedoeld voor gemeenten die werk (willen) maken van het voorkomen en aanpakken van ouderenmishandeling. Ook een zorgprofessional kan er terecht om alle informatie rondom ouderenmishandeling in één oogopslag te bekijken.

Wat is er te vinden aan informatie?

Wat je op deze website kunt vinden varieert van achtergrondinformatie tot wet- en regelgeving, onderzoeken en praktijkvoorbeelden diverse organisaties. Daarnaast kun je er terecht voor voorlichtingsmateriaal en informatie over trainingsmogelijkheden op het gebied van ouderenmishandeling.

Training

Zorg voor leren biedt ook trainingen aan op het gebied van Signaleren huiselijk geweld.

 

Bezoek de Kennisbank

Via de volgende knop kom je op de Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling. Onderstaand een afbeelding van de website van de kennisbank. Hierin zie je ook terug op welke categorieën je kan zoeken.

 

Leidraad Veilige zorgrelatie

Handvatten voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.
Dit is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport