Licentie verlengd ‘Werken met een meldcode’

Paulien SchultenPaulien Schulten heeft via Movisie haar licentie verlengd om de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld,seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het doel van de wet is dat professionals sneller en  adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het basismodel Meldcode bevat een stappenplan dat de professionals hiervoor handvatten biedt. Het gaat in totaal om bijna 1,5 miljoen professionals die met de Meldcode moeten gaan leren werken.
Meer over werken met een meldcode lees je onder andere hier.
Meer informatie over onze training rondom het signaleren van huiselijk geweld vind je hier.

Bewaren

Deelnemers zeer tevreden over BHV training Zorg voor leren

Onze certificeerde BHV trainer Ruud Verbruggen verzorgde 12 april j.l. weer een BHV training voor zorgprofessionals. De training is zeer goed verlopen en de deelnemers beoordeelden de training maar liefst met een 9,5! Wat een mooie woorden troffen we aan op de ingevulde evaluatiekaarten. Dit is nu precies waarom we doen wat we doen.

BHV training Zorg voor leren

BHV training Zorg voor lerenBHV training Zorg voor lerenBHV training Zorg voor leren

Praktijklokaal klaar voor gebruik!

Dinsdag 16 februari 2016 vindt de eerste training plaats in het eigen praktijklokaal van Zorg voor leren. Er is de afgelopen weken hard gewerkt en afgelopen zaterdag zijn de laatste kasten in elkaar geschroefd, de bedden opgemaakt, alles nog even goed schoongemaakt en is de inrichting helemaal afgemaakt. We zijn zelf blij met het resultaat en wachten vol spanning af wat onze eerste gasten er van vinden. We zijn vooral blij dat we nu veel flexibeler zijn in onze mogelijkheden en sneller trainingen kunnen plannen.

Het praktijklokaal is ook te huur. Hiervoor kan contact opgenomen worden via info@zorgvoorleren.nl of via 06 250 555 92.

 

 


Praktijklokaal / skillslab vordert

Invacare bedHet eigen praktijklokaal / skillslab vordert snel. Het contract is getekend. Er is ontvet, geschuurd en geschilderd. Inmiddels is er al één hoog laag bed gearriveerd en ook de oefenpoppen zijn vandaag bezorgd.

Binnenkort openen we de deuren van ons eigen praktijklokaal / skillslab in Gouda.

Werk je in de zorg en ben je op zoek naar bijscholing?

 

Zorg voor leren nu ook te volgen op Facebook

Sinds kort heeft Zorg voor leren een Facebookpagina.

We delen daar waar we mee bezig zijn, zoals nu met ons nieuw te openen praktijklokaal. Ook vermelden we daar onze bijscholingsactiviteiten. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om gemakkelijk met ons in contact te komen. Het lijkt ons leuk je daar te zien.

Twee oefenpoppen besteld

Binnenkort zijn we de trotse eigenaar van twee oefenpoppen voor onder andere onze trainingen Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Onze nieuwe ‘vriendinnen’ heten Susie. Ze zijn ongelooflijk handig om heel veel voorbehouden en risicovolle handelingen op te oefenen. Zij zullen gebruikt gaan worden in ons nieuw te openen eigen praktijklokaal in Gouda. Hierover binnenkort meer.

Oefenpop Susie

Samenwerking met Inga Mol

Met heel veel plezier melden we dat Zorg voor leren een samenwerking is aangegaan met Inga Mol.

Inga Mol is oprichter van het Instituut voor Rugklachtpreventie en Haptonomie en auteur van onder andere Handboek Haptonomisch verplaatsen. Vanuit deze samenwerking bieden we opleidingen, bijscholing en workshops rondom het verplaatsen van cliënten in de verpleging en verzorging. De doelen van deze activiteiten zijn altijd tweeledig:

 • De zorg comfortabeler en respectvoller maken voor cliënten
 • Het werk lichter en interessanter maken voor de zorgverlener

Op onderstaande foto’s links Inga Mol en rechts Carolien Thörig die de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

We zijn heel blij dat we met deze samenwerking ons aanbod kunnen uitbreiden met trainingen op het gebied van haptonomisch verplaatsen vanuit een visie die past bij de eigen regie van de cliënt.

Lees meer

WP_20151027_002WP_20151027_009

Interessant artikel over hoe de mantelzorger zijn taak ervaart

Met alle veranderingen in de zorg een interessant artikel om te lezen. Meer mantelzorgers zijn hun taken als belastend gaan ervaren en veel mantelzorgers zien de toekomst somber in. De citaten van de mantelzorgers maken indruk.

Zorg voor leren verzorgt momenteel trainingen voor zorgprofessionals met als doel om de samenwerking met mantelzorger en vrijwilliger te verbeteren. Veel deelnemers zetten zich hier keihard voor in.

Uitspraken van deelnemers tijdens de laatste trainingsdag:

 • Ik neem meer tijd voor mantelzorgers.
 • Ik let meer op mantelzorgers.
 • Ik heb bewuster contact met mantelzorgers.
 • Ik vraag vaker aan mantelzorgers hoe het gaat.
 • Ik merk dat de mantelzorgers de aandacht prettig vinden.
 • Ik probeer de namen van de verschillende mantelzorgers goed te onthouden, zodat ik ze persoonlijk aan kan spreken.
 • Ik vind het leuker om meer samen te werken met mantelzorgers.
 • Ik merk nu dat mantelzorgers zelf ook aan het veranderen zijn.
 • Ik kijk bewuster naar mantelzorgers.
 • Ik vraag nu veel meer door bij mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Ik maak vaker complimenten.

Deze uitspraken geven ons hoop.

Krantenartikel Mantelzorger Trouw 8 sept 2015

Zorg voor leren bestaat 1 jaar

Zorg voor leren 1 jaarDe tijd vliegt. Zorg voor leren bestaat 15 augustus 2015 1 jaar. Toen we startten hadden we  vier belangrijke doelen. De website lanceren, zichtbaar worden in de markt, trainingen en bijbehorend materiaal ontwikkelen en bouwen aan een netwerk van gelijkgestemde gespecialiseerde trainers.

Aan deze doelen is hard gewerkt. De doelen zijn bereikt en er wordt nu structureel aan doorgewerkt om zaken te verbeteren en om up to date te blijven. Er kwam ruimte voor nieuwe doelen. Dat waren de volgende:

 • een eigen e-elarning omgeving vormgeven;
 • e-learning modules ontwikkelen;
 • starten met een open trainingskalender;
 • een klankbordgroep opzetten met ZZP’ers.

Ook deze doelen zijn onlangs behaald en na de zomer starten we met open aanbod op het gebied van de Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Dat wordt blended aangeboden. Theorie bestuderen deelnemers via e-learning en daarna wordt er geoefend en afgetoetst tijdens een praktijkbijeenkomst.

Opnieuw hebben we dus weer doelen gesteld:

 • BHV voor zorgprofessionals blended – met eigen e-learning – kunnen aanbieden;
 • Meer trainingsaanbod ontwikkelen voor ZZP’ers in de zorg;
 • Website uitbreiden met meer hulpmiddelen, zoals instructiefilmpjes, checklijsten, et cetera;

Deze doelen willen we voor de start van 2016 realiseren. Kortom, met passie en plezier blijven we bouwen. We zijn trots op en dankbaar voor alle enthousiaste reacties op wat we doen.

Afbeelding Carolien Nadine en Paulien versie2

Trainers Zorg voor leren in de zomer in de praktijk

Jaarlijkse praktijkervaring

De trainers van Zorg voor leren hebben deze zomer weer praktijkervaring opgedaan. Er is gewerkt als wijkverpleegkundige en als keukenassistent in een zorginstelling.

In de zomer is het altijd wat rustiger met de trainingen en dat is voor de trainers een mooi moment om zelf de vloer weer op te gaan. En dat met veel plezier. Daarnaast is het ook nog eens super leerzaam. Er worden heel mooie dingen gezien, maar ook minder mooie dingen. Van beide wordt er veel geleerd. Er zijn dan ook weer veel nieuwe ideeën voor nieuwe trainingen en andere ontwikkelinstrumenten.

Trainers Zorg voor leren in de zomer in de praktijk? Ja 2016 zeker weer!