Uw BHV’ers goed opleiden zonder zorgen?

BHVVoor de continuïteit van uw organisatie is het van belang om een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers en cliënten / bewoners. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is verplicht gesteld dat iedere werkgever Bedrijfshulpverlening dient te hebben. De Arbowet schrijft niet voor hoe een organisatie dit moet regelen. Als organisatie dient u zelf de risico’s in te kunnen schatten en het BHV beleid hierop af te stemmen. Belangrijk is het dat de BHV’ers beschikken over een goede uitrusting en dat zij regelmatig getraind worden om kennis en vaardigheden op peil te houden.

BHV trainingen

Zorg voor leren biedt diverse trainingen aan en kan trainingen verzorgen op maat van uw BHV beleid. Bijvoorbeeld:

 • Basistraining Bedrijfshulpverlener;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener;
 • Basistraining Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Basistraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Herhalingstraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Ontruimingsoefeningen;
 • Basistraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening;
 • Herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening.

Na afloop van de trainingen:

 • hebben de deelnemers de benodigde kennis zodat ze bij een calamiteit weten wat er gedaan moet worden;
 • hebben de deelnemers vaardigheden geoefend zodat zij in geval van calamiteit snel en zo goed mogelijk kunnen handelen.

De deelnemers ontvangen na afloop van de training per mail nog een aantal keer tips en korte reflectieopdrachten. Het is onze ervaring dat BHV’ers op deze wijze echt scherp blijven gedurende het jaar en zo veel sneller zullen reageren als er een calamiteit is. Zeker voor het thema bedrijfshulpverlening geldt de kracht van herhaling!

Hoe werken wij?

De trainingen zijn een combinatie van e-learning en (een) fysieke bijeenkomst(en). 3, 6 en 9 maanden na afloop van de training krijgen de deelnemers per mail een reflectieopdracht en tips. De trainingen worden verzorgd door een NIBHV gecertificeerde trainer.

Indien gewenst helpen we u ook bij het opstellen van het BHV beleid of houden we voor u bij wanneer de certificering van uw BHV’ers afloopt. Ook behoort het opstellen van een ontruimingsplan en BHV plan tot de mogelijkheden en het uitvoeren van ontruimingsoefeningen.

Leerdoelen BHV trainingen:

BHV Basis

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV’er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Handelt volgens de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV’er.

Eerste hulp

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Kan een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen;
 • Kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • Kan de Rautek methode uitvoeren;
 • Kan een slachtoffer reanimeren;
 • Kan de snelle kantelmethode toepassen;
 • Kan een AED gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kan volgens de BHV richtlijnen handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.

Niet spoedeisende hulp

De deelnemer:

 • Kan de basistappen van wondbehandeling uitvoeren en kan lichte en ernstige wonden behandelen;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de hand;
 • Kan een dekverband aanbrengen op een vinger;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de elleboog;
 • Kan oogletsel behandelen;
 • Kan een kneuzing behandelen;
 • Kan een verstuiking behandelen;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.

Brandbestrijding

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV’er is bij brand;
 • Kan de deurprocedure bij brand juist uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.

Ontruiming

De deelnemer:

 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming;
 • Kan duidelijk met anderen communiceren via een portofoon.

Overig:

 • Doelgroep: Zorgprofessionals en medewerkers ondersteunende diensten (geen specifieke vooropleiding nodig).
 • Er is geen specifieke vooropleiding nodig voor het volgen van een BHV training.
 • Op het certificaat vermelden wij wanneer iemand de training heeft gevolgd. U bepaalt vanuit het BHV beleid zelf hoe lang dit certificaat geldig is.
 • De duur van de scholing hangt af van het programma. Veelal zal dit 1 dagdeel of 1 dag beslaan indien de theorie vooraf wordt bestudeerd.
 • De theorie kan worden voorbereid via uw eigen e-learning modules. U kunt ook gebruik maken van de e-learning van Zorg voor leren. Deelnemers dienen dan rekening te houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 4 uur.

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en BHV trainingen?

Onze BHV trainingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteitsregister V&V

“Ik vond het prettig om weer goed te oefenen en ben weer helemaal bij.”

Deelnemer BHV training

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Deelnemers zeer tevreden over BHV training Zorg voor leren

Onze certificeerde BHV trainer Ruud Verbruggen verzorgde 12 april j.l. weer een BHV training voor zorgprofessionals. De training is zeer goed verlopen en de deelnemers beoordeelden de training maar liefst met een 9,5! Wat een mooie woorden troffen we aan op de ingevulde evaluatiekaarten. Dit is nu precies waarom we doen wat we doen.

Brand bestrijden tijdens BHV training

BHV training Op 29 maart j.l. vond er een BHV basistraining plaats in Gouda voor medewerkers van Pluszend, het uitzendbureau gespecialiseerd in zorg en welzijn. Tijdens deze training werd onder andere geoefend met: – reanimeren – het aanbrengen van een wondsnelverband en een drukverband – communicatie tijdens een incident – het gebruiken van een AED […]

Mail ons nu voor meer informatie over de BHV trainingen