Uw BHV’ers goed opleiden zonder zorgen?

BHVVoor de continuïteit van uw organisatie is het van belang om een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers en cliënten / bewoners. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is verplicht gesteld dat iedere werkgever Bedrijfshulpverlening dient te hebben. De Arbowet schrijft niet voor hoe een organisatie dit moet regelen. Als organisatie dient u zelf de risico’s in te kunnen schatten en het BHV beleid hierop af te stemmen. Belangrijk is het dat de BHV’ers beschikken over een goede uitrusting en dat zij regelmatig getraind worden om kennis en vaardigheden op peil te houden.

BHV trainingen

Zorg voor leren biedt diverse trainingen aan.

 • Basistraining Bedrijfshulpverlener;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener;
 • Basistraining Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Basistraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Herhalingstraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Ontruimingsoefeningen;
 • Basistraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening;
 • Herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening.

Na afloop van de trainingen:De kracht van herhaling

 • hebben de deelnemers de benodigde kennis zodat ze bij een calamiteit weten wat er gedaan moet worden;
 • hebben de deelnemers vaardigheden geoefend zodat zij in geval van calamiteit snel en zo goed mogelijk kunnen handelen.

De deelnemers ontvangen na afloop van de training per mail nog een aantal keer tips en korte reflectieopdrachten. Het is onze ervaring dat BHV’ers op deze wijze echt scherp blijven gedurende het jaar en zo veel sneller zullen reageren als er een calamiteit is. Zeker voor het thema bedrijfshulpverlening geldt de kracht van herhaling!

Hoe werken wij?

De trainingen zijn een combinatie van e-learning en (een) fysieke bijeenkomst(en). 3, 6 en 9 maanden na afloop van de training krijgen de deelnemers per mail een reflectieopdracht en tips. De trainingen worden verzorgd door een NIBHV gecertificeerde trainer.

Indien gewenst helpen we u ook bij het opstellen van het BHV beleid of houden we voor u bij wanneer de certificering van uw BHV’ers afloopt. Ook behoort het opstellen van een ontruimingsplan en BHV plan tot de mogelijkheden en het uitvoeren van ontruimingsoefeningen.

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en BHV trainingen?

Onze BHV trainingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN.

“Ik vond het prettig om weer goed te oefenen en ben weer helemaal bij.”

Deelnemer BHV training

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Brand bestrijden tijdens BHV training

BHV training Op 29 maart j.l. vond er een BHV basistraining plaats in Gouda voor medewerkers van Pluszend, het uitzendbureau gespecialiseerd in zorg en welzijn. Tijdens deze training werd onder andere geoefend met: – reanimeren – het aanbrengen van een wondsnelverband en een drukverband – communicatie tijdens een incident – het gebruiken van een AED […]

BHV 1

BHV 2

Mail ons nu voor meer informatie over de BHV trainingen