VRH-toetserstraining | scholing tot interne toetser

Introductie

Wilt u binnen uw organisatie geaccrediteerd VRH toetsers opleiden? Wellicht is onze VRH toetsers training dan interessant voor u.

Doelgroep en niveau Niveau 3IG en hoger
Tijden praktijk: 10.00 – 16.00 uur
Studieduur e-learning: Het is mogelijk om de deelnemers zich te laten voorbereiden via uw eigen e-learning modules. U kunt ook gebruik maken van de e-learning van Zorg voor leren. In dat geval dienen de deelnemers rekening te houden met een gemiddelde studieduur van 1 uur per module. We bieden bij deze scholing 9 modules aan.
Groepsgrootte maximaal 8 deelnemers met 1 trainer en tot maximaal 12 met 2 trainers
Investering € 1.200,00 vrijgesteld van BTW per groep exclusief eventuele reiskosten en ontwikkelkosten en accreditatie bij maatwerk.
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister 6 accreditatiepunten bij onderstaand beschreven opzet plus nog per afgeronde module een accreditatiepunt. En bij maatwerk of gebruik van eigen e-learning dienen we een nieuwe accreditatie aan te vragen.

Inhoud training

De inhoud van de VRH toetsers training beslaat enerzijds de Voorbehouden en Risicovolle handelingen (wat zijn de kritische punten bij het aftoetsen) en anderzijds de didactische vaardigheden. Bij de didactische vaardigheden richten we ons op:

 • hoe heet je iemand welkom en breek je het ijs;
 • hoe kom je erachter of iemand gespannen is voor het aftoetsen? En wat doe je dan;
 • hoe beoordeel je objectief;
 • hoe ga je om met het beoordelen van collega’s;
 • hoe geef je feedback? Zowel positieve als opbouwende;
 • hoe geef je een onvoldoende beoordeling.
VRH toetserstraining
katheteriseren

Leerdoelen

 • De deelnemer is op de hoogte van het VRH scholingsbeleid binnen de organisatie waar hij of zijn werkzaam is;
 • De deelnemer kent het belang van werken volgens protocollen;
 • De deelnemer handelt in de praktijk conform de protocollen of wijkt hier met goede argumenten van af;
 • De deelnemer kent zijn of haar eigen rol als toetser;
 • De deelnemer kan bij een toetsing de collega op een ontspannen manier welkom heten en het ijs breken;
 • De deelnemer weet hoe hij of zij erachter kan komen of een collega gespannen is voor de toetsing;
 • De deelnemer weet hoe hij of zij zo objectief mogelijk beoordeelt;
 • De deelnemer kan een collega objectief beoordelen;
 • De deelnemer kent de theorie over feedback geven;
 • De deelnemer kan positieve feedback geven;
 • De deelnemer kan opbouwende feedback geven;
 • De deelnemer kan feedback ontvangen;
 • De deelnemer kan een onvoldoende beoordeling geven;
 • De deelnemer weet hoe hij of zij kan handelen als een collega het niet eens is met de beoordeling;
 • De deelnemer kan reflecteren op zijn of haar rol als toetser.

Onze werkwijze

Voorbeeldopzet

E-learning

De deelnemer aan de VRH toetsers training start met het doornemen van de theorie via e-learning. De e-learning bevat naast de theoretische achtergrond de meest recente versie van de observatielijsten van de Vilans protocollen. Zo is er altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd. Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van uw eigen VRH e-learning.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kunnen er vragen worden gesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van de e-learning. De deelnemers oefenen met aftoetsen. Hierbij wordt er ingegaan op de wijze waarop er wordt getoetst en hoe er feedback wordt gegeven. De training wordt verzorgd door ervaren trainers met een docentenopleiding en een verpleegkundige achtergrond. De trainers zijn zelf ook nog actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvangen de deelnemers regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houdt de deelnemers scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Trainers brachten de stof erg prettig. Veel praktijkvoorbeelden en interactie en een prettige sfeer.

Contactformulier

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.