Introductie

Sinds juli 2013 zijn professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, verplicht een meldcode te hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties zijn verplicht hun medewerkers voldoende toe te rusten om te werken met de meldcode.

Doelgroep en niveau Alle zorgverleners (geen specifieke vooropleiding nodig)
Datum en tijden praktijk: 3 uur (indien nodig langer bij maatwerkprogramma’s)
Voorbereiding: Geen voorbereiding nodig
Materialen De deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een hand-out.
Groepsgrootte 6 tot 10 deelnemers
Investering Vraag een offerte aan via het contactformulier onderaan de pagina
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Inhoud training

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen pleger en slachtoffer.

Vormen van huiselijk geweld zijn o.a. : (ex) partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld.

Een meldcode is een stappenplan dat de professional stapsgewijs door het proces heen leidt vanaf het moment dat hij of zij huiselijk geweld signaleert tot de beslissing over het al dan niet doen van een melding.

Signalen herkennen is dus stap 1, want welke signalen zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan wordt gedacht. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Regelmatig is er sprake van ‘ontspoorde zorg’ door overbelasting van de mantelzorg.

Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert, of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Zie ook de website van de rijksoverheid Voor een veilig thuis

Huiselijk geweld

Leerdoelen

Na afloop van de training:

  • zijn de deelnemers op de hoogte van de verschillende vormen van huiselijk geweld;
  • kunnen deelnemers signalen van huiselijk geweld herkennen;
  • zijn de deelnemers in staat de Meldcode Huiselijk geweld te hanteren.

Onze werkwijze

  • De training wordt verzorgd door een door Movisie gecertificeerde trainer.
  • De training is interactief; er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht.
  • Indien gewenst kan de training ook op maat in relatie tot de doelgroep gemaakt worden bijvoorbeeld specifiek gericht worden op Oudermishandeling.
  • De training duurt 3 uur, maximaal 10 deelnemers.

Het was een fijne middag afgelopen vrijdag. Mijn complimenten en dank voor zowel de professionaliteit en de vriendelijkheid die ik iedere keer weer tegen kom.

Meer informatie? Vul het formulier in.

Contactformulier

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.