Introductie

Om tot een goed (zorg)plan te komen dient er methodisch gewerkt te worden.

Methodisch werken is een cyclisch proces en bevat een aantal stappen: het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats.

Afhankelijk van de organisatie zal er voor gekozen zijn voor een visie op zorg en/of het werken vanuit een model of theorie. Methodisch werken kan vanuit elke theorie of model toegepast worden. Een scholing Methodisch werken is altijd maatwerk. Vooraf stemmen we met u af hoe er binnen jouw organisatie gewerkt wordt en wat jullie belangrijk vinden.

Doelgroep en niveau Alle zorgverleners (geen specifieke vooropleiding nodig)
Datum en tijden praktijk: 2 of 3 losse dagdelen (afhankelijk van exacte inhoud)
Voorbereiding: Geen voorbereiding nodig
Materialen De deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een hand-out.
Groepsgrootte 6 tot 15 deelnemers
Investering Vraag een offerte aan via het contactformulier onderaan de pagina
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Inhoud training

Tijdens de scholing staat de visie van de organisatie centraal, alsmede de methodes waarmee gewerkt wordt, bijvoorbeeld: zorgleefplan, Gordon, NANDA. Deelnemers leren wat de meerwaarde is van methodisch werken.

Naast de theorie over onder andere de stappen in het proces van methodisch werken, gaan deelnemers ook actief aan de slag met eigen materiaal en casuïstiek ten aanzien van:

 • het in kaart brengen van de zelfredzaamheid van de cliënt en de mogelijkheden van diens netwerk;
 • het formuleren van de hulpvraag of zorgbehoefte vanuit de verzamelde gegevens;
 • het SMART formuleren en vastleggen van doelen en resultaten;
 • het vaststellen van interventies in relatie tot de doelen;
 • het schriftelijk te rapporteren volgens de richtlijnen;
 • het evalueren ten aanzien van product en proces.
methodisch werken
Methodisch werken cycli

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Kan de visie van persoonsgericht werken benoemen;
 • Kan het belang van methodisch werken benoemen;
 • Weet wat zijn of haar rol is in het opstellen, uitvoeren en bijhouden van het zorgplan;
 • Kan de cyclus van methodisch werken toepassen;
 • Kan observeren, signaleren, rapporteren (SOAP methode).

Onze werkwijze

De training wordt verzorgd door een docent met een verpleegkundige achtergrond. In de training wordt gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie van de deelnemer die hiertoe een casus uit de eigen praktijk uitwerkt. Er is in deze training ook specifiek aandacht voor de gespreksvaardigheden die nodig zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met de cliënt en/of diens sociale netwerk zoals, luisteren, doorvragen, samenvatten en onderhandelen.We scholen in een informele setting waarbij het in een veilige omgeving met en van elkaar leren centraal staat.

Ik heb nu 2 scholingen bij jullie heb gevolgd en ben erg enthousiast over de opzet en professionaliteit ervan. Kundige en enthousiaste lesgevers ook. Erg fijn! Dank jullie wel.

Contactformulier

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.