Introductie

Voor de continuïteit van uw organisatie is het van belang om een veilige werkomgeving te creëren voor uw medewerkers en cliënten / bewoners. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is verplicht gesteld dat iedere werkgever Bedrijfshulpverlening dient te hebben. De Arbowet schrijft niet voor hoe een organisatie dit moet regelen. Als organisatie dient u zelf de risico’s in te kunnen schatten en het BHV beleid hierop af te stemmen. Belangrijk is het dat de BHV’ers beschikken over een goede uitrusting en dat zij regelmatig getraind worden om kennis en vaardigheden op peil te houden.

Inhoud trainingen

Zorg voor leren biedt diverse trainingen aan en kan trainingen verzorgen op maat van uw BHV-beleid. Bijvoorbeeld:

 • Basistraining Bedrijfshulpverlener;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener;
 • Basistraining Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Herhalingstraining Bedrijfshulpverlening Eerste Hulp / Levensreddende handelingen;
 • Basistraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Herhalingstraining Brandbestrijding en Ontruiming;
 • Ontruimingsoefeningen;
 • Basistraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening;
 • Herhalingstraining Ploegleider Bedrijfshulpverlening

Na afloop van de trainingen:

 • hebben de deelnemers de benodigde kennis zodat ze bij een calamiteit weten wat er gedaan moet worden
 • hebben de deelnemers vaardigheden geoefend zodat zij in geval van calamiteit snel en zo goed mogelijk kunnen handelen
BHV eerste hulp
BHV Brandbestrijding

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV’er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Handelt volgens de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV’er.

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Kan een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen;
 • Kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • Kan de Rautek methode uitvoeren;
 • Kan een slachtoffer reanimeren;
 • Kan de snelle kantelmethode toepassen;
 • Kan een AED gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kan volgens de BHV richtlijnen handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.

De deelnemer:

 • Kan de basistappen van wondbehandeling uitvoeren en kan lichte en ernstige wonden behandelen;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de hand;
 • Kan een dekverband aanbrengen op een vinger;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de elleboog;
 • Kan oogletsel behandelen;
 • Kan een kneuzing behandelen;
 • Kan een verstuiking behandelen;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV’er is bij brand;
 • Kan de deurprocedure bij brand juist uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.

De deelnemer:

 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming;
 • Kan duidelijk met anderen communiceren via een portofoon.

Onze werkwijze

De trainingen zijn een combinatie van e-learning en (een) fysieke bijeenkomst(en). 3, 6 en 9 maanden na afloop van de training krijgen de deelnemers per mail een reflectieopdracht en tips. De trainingen worden verzorgd door een NIBHV gecertificeerde trainer.

Het was een hele goede cursus. Een bevlogen cursusleider en een hele leuke groep mensen die ook voor de cursus kwamen en die heel serieus waren. Prima verzorgd alles. Iedereen is geslaagd!

Contactformulier

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.