Training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | Omaha System

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij?
 • Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen? Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Wilt u meer achtergrondinformatie lezen over de veranderingen ten aanzien van het indiceren? Kijk dan bijvoorbeeld naar dit artikel van Zorg voor Beter.

Training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | Oamaha System

Doelgroep en niveau: HBO verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen)
Datum en tijden praktijk: 3 dagdelen waarvan minimaal 1 los, in totaal ongeveer  10 uur
Voorbereiding: Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig.
Materialen: De deelnemers ontvangen tijdens de eerste bijeenkomst toegang tot gecertificeerd lesmateriaal van Omaha System en hand-outs.
Groepsgrootte: 6 – 16 deelnemers
Investering: Vraag een offerte aan via info@zorgvoorleren.nl
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Leerdoelen

De deelnemer kent / kan:

 • de hervormingen in de langdurige zorg;
 • de betreffedende wetgeving;
 • de classificatiesystemen;
 • het verpleegkundig proces, methodisch werken;
 • effectieve gespreksvaardigheden toepassen;
 • indiceren met Omaha System;
 •  een assessment uitvoeren;
 • zelfredzaamheid meten;
 • het netwerk in kaart brengen;
 • aandachtsgebieden vaststellen;
 • meten stand van zaken;
 • acties vaststellen;
 • indiceren;
 • monitoren;
 • evalueren en bijstellen zorgleefplan.

Hoe werken wij?

De training is interactief; er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht. De deelnemers ontvangen per mail verschillende reflectieopdrachten zodat er langdurig aandacht is voor het thema (alles wat aandacht krijgt groeit).

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en trainingen op het gebied van indiceren?

Mail ons nu voor meer informatie over de training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | OMAHA

“Ik ben heel erg enthousiast over de training. Veel geleerd. Heb de training ook aangeraden aan collega’s.”

Deelnemer training Ondersteunen bij indiceren niveau 4

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Interim wijkverpleegkundige voor ondersteuning bij indiceren

Heeft u nog herindicaties te doen? Loopt u aan tegen planningsproblemen in de vakantieperiodes? Vanuit Zorg voor leren bieden we ook interim ondersteuning. Zo kunt u op korte termijn en flexibel een ervaren BIG geregistreerde wijkverpleegkundige inzetten. Op deze manier helpen we elkaar, want wij vinden het belangrijk om ervaring in de praktijk op te […]

Zorg voor leren is aangesloten bij Omaha System Support. We werken met gecertificeerde materialen en ons programma is door Omaha System Support getoetst.

Omaha-system-support