Dag van de verpleging | 12 mei 2017

dag van de verplegingDag van de verpleging | 12 mei

Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale (geboren op 12 mei 1820 in Florence ), worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet. In Nederland vieren we sinds 1964 de dag van de verpleging. Hieronder een samenvatting van het levensjaar van Florence en tot slot kort wat informatie over het Florence Nightingale Instituut.

Website de Dag van de verpleging

Florence Nightingale

De jonge Florence had, als intelligente en goed opgeleide dochter uit een zeer welgestelde Engelse familie, alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Als tiener echter hoorde ze de “stem van God” en wist ze dat ze niet het lege bestaan wenste te leiden van de aristocratie maar het lot van de armen, zieken en gewonden wilde verbeteren. Als protest tegen de beperkingen die haar daarin in die tijd als vrouw werden gesteld, schreef ze een feministische klassieker: Cassandra. Dit boek beïnvloedde onder meer de filosoof John Stuart Mill en schrijfster Virginia Woolf.

Florence_Nightingale_CDV_by_H_LenthallOndanks sterk verzet van haar familie, deed de in Italië geboren Florence ervaring op in het verzorgen van zieken. Verpleging als vak moest nog uitgevonden worden. Korte tijd bracht ze door in het diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen. Deze veelzijdige vrouw is bekend geworden als de grondlegger van de moderne verpleegkunde, maar haar belangrijkste bijdragen leverde ze achter de schermen.

Toen tijdens de Krimoorlog William H. Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, als 34-jarige verpleegster, haar diensten aan.

Gesteund door minister van oorlog Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor een stadsdeel in het Aziatische deel van Istanboel, thans Üsküdar). Met geduld, tact en vooral veel organisatievermogen wist zij orde in de hospitaalafdeling van de Selimiye-kazerne te scheppen en bereikte dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Toch stierven juist in haar ziekenhuis relatief de meeste soldaten. Ze drong aan op een onderzoek, waaruit bleek dat een defecte riolering de oorzaak was. Hier heeft ze haar leven lang een sterk besef van het belang van hygiëne (“de dienares van de beschaving”) aan overgehouden. Het duurde echter even voordat ze de ontdekking van tijdgenoot Louis Pasteur, dat infecties door bacteriën worden veroorzaakt, accepteerde.

Om de regering ervan te overtuigen dat verreweg de meeste soldaten niet stierven als gevolg van oorlogshandelingen maar door het gebrek aan goede ziekenzorg, ontwikkelde de in wiskunde en statistiek zeer begaafde Nightingale een diagram om de relevante gegevens overzichtelijk te presenteren. Ze werd de uitvindster van het pooldiagram,[1] introduceerde het gebruik van statistieken in de gezondheidszorg en werd het eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society.

Na haar terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald.

(Bron: Wikipedia)

dag van de verpleging 4Florence Nightingale Instituut

Op de website van dit instituut kun je lezen en afbeeldingen bekijken van hoe de verpleging zich tussen 1830 en nu heeft ontwikkeld. Je leest er over pleegzusters, zaalknechten, bakers, een tinnen urinaal en het ontstaan van de kruisverenigingen.

Website Florence Nightingale Instituut

In ons werk bij Zorg voor leren komen wij heel veel kanjers van zorgprofessionals tegen. De liefde voor het vak is vaak groot en dat uit zich in een enorme betrokkenheid en een gedrevenheid om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Mooi dus als er morgen op de dag van de verpleging extra waardering kan worden uitgesproken naar alle zorgprofessionals die met ziel en zaligheid hun werk verrichten en ten dienste staan van anderen. Hopelijk bevalt dit wederzijds zo goed morgen, dat het naar meer smaakt en dat er ook op de andere dagen van jaar blijk wordt gegeven aan deze waardering. En hoe mooi zou het zijn als die waardering over en weer zou worden uitgesproken! Iedereen groeit van positieve aandacht en daar plukken de cliënten uiteindelijk de vruchten van. Daarom tot slot: Deze dag is voor jullie professionals! Jullie zijn top!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dag van de verpleging | 12 mei

dag van de verplegingDag van de verpleging | 12 mei

Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde Engelse verpleegster Florence Nightingale (geboren op 12 mei 1820 in Florence ), worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet. In Nederland vieren we sinds 1964 de dag van de verpleging. Hieronder een samenvatting van het levensjaar van Florence en tot slot kort wat informatie over het Florence Nightingale Instituut.

Website de Dag van de verpleging

Florence Nightingale

De jonge Florence had, als intelligente en goed opgeleide dochter uit een zeer welgestelde Engelse familie, alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Als tiener echter hoorde ze de “stem van God” en wist ze dat ze niet het lege bestaan wenste te leiden van de aristocratie maar het lot van de armen, zieken en gewonden wilde verbeteren. Als protest tegen de beperkingen die haar daarin in die tijd als vrouw werden gesteld, schreef ze een feministische klassieker: Cassandra. Dit boek beïnvloedde onder meer de filosoof John Stuart Mill en schrijfster Virginia Woolf.

Florence_Nightingale_CDV_by_H_LenthallOndanks sterk verzet van haar familie, deed de in Italië geboren Florence ervaring op in het verzorgen van zieken. Verpleging als vak moest nog uitgevonden worden. Korte tijd bracht ze door in het diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen. Deze veelzijdige vrouw is bekend geworden als de grondlegger van de moderne verpleegkunde, maar haar belangrijkste bijdragen leverde ze achter de schermen.

Toen tijdens de Krimoorlog William H. Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood Florence, als 34-jarige verpleegster, haar diensten aan.

Gesteund door minister van oorlog Sidney Herbert vertrok Florence aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor een stadsdeel in het Aziatische deel van Istanboel, thans Üsküdar). Met geduld, tact en vooral veel organisatievermogen wist zij orde in de hospitaalafdeling van de Selimiye-kazerne te scheppen en bereikte dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Toch stierven juist in haar ziekenhuis relatief de meeste soldaten. Ze drong aan op een onderzoek, waaruit bleek dat een defecte riolering de oorzaak was. Hier heeft ze haar leven lang een sterk besef van het belang van hygiëne (“de dienares van de beschaving”) aan overgehouden. Het duurde echter even voordat ze de ontdekking van tijdgenoot Louis Pasteur, dat infecties door bacteriën worden veroorzaakt, accepteerde.

Om de regering ervan te overtuigen dat verreweg de meeste soldaten niet stierven als gevolg van oorlogshandelingen maar door het gebrek aan goede ziekenzorg, ontwikkelde de in wiskunde en statistiek zeer begaafde Nightingale een diagram om de relevante gegevens overzichtelijk te presenteren. Ze werd de uitvindster van het pooldiagram,[1] introduceerde het gebruik van statistieken in de gezondheidszorg en werd het eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society.

Na haar terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald.

(Bron: Wikipedia)

dag van de verpleging 4Florence Nightingale Instituut

Op de website van dit instituut kun je lezen en afbeeldingen bekijken van hoe de verpleging zich tussen 1830 en nu heeft ontwikkeld. Je leest er over pleegzusters, zaalknechten, bakers, een tinnen urinaal en het ontstaan van de kruisverenigingen.

Website Florence Nightingale Instituut

In ons werk bij Zorg voor leren komen wij heel veel kanjers van zorgprofessionals tegen. De liefde voor het vak is vaak groot en dat uit zich in een enorme betrokkenheid en een gedrevenheid om zichzelf te blijven ontwikkelen. Deze dag is voor jullie! Jullie zijn top!

top gedaan

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Twee oefenpoppen besteld

Binnenkort zijn we de trotse eigenaar van twee oefenpoppen voor onder andere onze trainingen Voorbehouden en Risicovolle handelingen. Onze nieuwe ‘vriendinnen’ heten Susie. Ze zijn ongelooflijk handig om heel veel voorbehouden en risicovolle handelingen op te oefenen. Zij zullen gebruikt gaan worden in ons nieuw te openen eigen praktijklokaal in Gouda. Hierover binnenkort meer.

Oefenpop Susie

Zelfsturing in de zorg

Zelfsturing in de zorg; wat brengt het ons?

Binnen de zorg is er veel te doen rondom zelfsturing. En wat is zelfsturing eigenlijk? In voor zorg onderscheidt de volgende vormen:

 • zelfstandige teams;
 • zelforganiserende teams;
 • zelfverantwoordelijke teams;
 • zelfsturende teams.

zelfsturingManagementauteur Daniel Pink beschrijft zelfsturing als volgt; “de diepe wens die in ieder mens aanwezig is om zijn eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creëren en bij te dragen aan zinvolle zaken”. Een bedrijf inrichten vanuit het principe van zelfsturing impliceert een appèl op de drijfveren van mensen om zelfstandig te handelen, te leren van fouten en door samenwerking tot een goede en steeds betere dienstverlening te komen.

Werken met zelfsturende teams kan dus veel brengen. Werkplezier en kwaliteit neemt toe als medewerkers voelen dat ze serieus genomen worden, dat ze echt de ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen, fouten durven maken en daar van leren, beloond worden voor hun initiatieven en prestaties.

Transitie naar zelfsturing

Vanuit een traditioneel hiërarchische organisatiestructuur de transitie maken naar werken met zelfsturende teams gaat soms goed en soms niet. Managementsite.nl worden 5 missers benoemd als het gaat om deze transitie:

 1. Er is geen afgebakende teamtaak;
 2. Een team heeft onvoldoende regelmogelijkheden;
 3. Er wordt onvoldoende tijd gemaakt voor de transitie;
 4. Er zijn te veel oude controle reflexen;
 5. Het handelen binnen een bedrijf is niet altijd consequent met de principes van zelfsturing.

Zelfsturing; bekeken vanuit directie

Er is een interessant artikel geschreven waarin een directeur van een instelling voor verstandelijkgehandicapten zelf eerst zeer sceptisch was ten aanzien van het werken met zelfsturende teams. Inmiddels is hij gegrepen door de voordelen van zelfsturing. Hij geeft in het interview heel helder aan dat een transitie naar zelfsturing iets betekent voor de totale organisatie en manier van werken. Onderstaande passage komt uit het artikel en via onderstaande knop, kun je het hele artikel lezen.

Meer verantwoordelijkheden overdragen naar de medewerkers vergt ook aanpassing van de rest van de organisatie. De Kroon (directeur van een instelling voor verstandelijk gehandicapten): ‘Als je zegt dat professionals meer zeggenschap krijgen, moet je dat ook waarmaken. Een team wilde bijvoorbeeld een eigen busje kopen.  Dat is complex omdat we contracten hebben lopen met vervoerders. We hebben mogelijk gemaakt een eigen bus aan te schaffen. Daarmee laten we ook zien dat het ons menens is.’


Zelfsturing; bekeken vanuit de medewerker

In het volgende filmpje vertelt Lieke van de Nieuwenhof, helpende plus bij Archipel over hoe zij het ervaart om onderdeel uit te maken van een zelfsturend team. Mooi om te horen hoe zij aangeeft dat iedereen in het team gelijk is en dat zij nu ervaart dat haar mening en ideeën even waardevol zijn als de meningen en ideeën van haar collega’s.

Toolkit Thuiszorgmedewerkers | Samenwerking mantelzorgers

Toolkit die thuiszorgmedewerkers helpt de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren

Toolkit thuiszorgmedewerkers Samenwerking mantelzorgersDe toolkit is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mantelzorg en V&VN met inbreng van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. Uit gesprekken met deze zorgprofessionals en mantelzorgers bleek dat men op bepaalde gebieden tips en informatie wensten ten aanzien van de samenwerking. Op basis hiervan zijn er acht thema’s bepaald. In de toolkit komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
 7. Vraagverlegenheid overwinnen
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Deze onderwerpen zijn verdeeld over acht themakaarten. Iedere themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

In de inleiding van de toolkit wordt aangegeven waarom de samenwerking met mantelzorgers zo belangrijk is. Vanuit Zorg voor leren kijken we er ook zo tegen aan.

“Goed samenwerken begint bij elkaar leren kennen en een relatie met elkaar opbouwen. Dat kost tijd. Maar deze investering
betaalt zich later vaak terug:

 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen, ze staan er niet alleen voor.
 • Er ontstaan minder misverstanden, het aantal conflicten neemt af.
 • De betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten wordt groter.
 • Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorgers.
 • Zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.”

Een voorbeeld van een casus is:

Dilemma: Wie weet het beter?

“We hebben een cliënt die zelf verpleegkundige is geweest en haar partner is huisarts. Beiden zitten steeds bovenop de zorg
en weten het altijd beter. Dat zorgt voor veel wrijving. Hoe gaan we hiermee om?”
Vragen:

 • Waarom is dit een probleem voor dit team?
 • Hoe kun je hun kennis juist benutten?
 • Noem een voorbeeld van een cliënt of mantelzorger die de regie heeft en een voorbeeld van iemand die niet de regie heeft.
 • Wat zijn de kenmerken van beide situaties?
 • Kom jij wel eens in een situatie waarin je het niet eens bent met de cliënt of de mantelzorger over wat nodig is?
 • Hoe kom je daar samen uit?

 

 

Verandering inkoop langdurige zorg

Strengere eisen aan inkoop langdurige zorg

Per 1 juni 2015 start de inkoop voor de langdurige zorg. De zorgkantoren willen de dialoog aangaan met de zorgaanbieders en komen tot maatwerk afspraken. Er worden strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg. Verandering inkoop langdurige zorg.

Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg per 1 januari 2015 staan de volgende drie doelstellingen centraal:

 • Betere kwaliteit van zorg
 • Terugdringen van de institutionalisering
 • Betere financiële houdbaarheid en beheersbaarheid

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor het inkoopbeleid van 2016:

 • Cliëntgerichtheid
 • Kwaliteit van leven
 • Zichtbaar zorgkantoor
 • In dialoog komen tot maatwerk
 • Geen onnodige administratieve lasten
 • Doelmatigheid

Via onderstaande knop kun je de presentatie van Zorgverzekeraars Nederland bekijken die het inkoopbeleid van de langdurige zorg voor 2016 beschrijft. In de presentatie vind je onder andere een schematisch overzicht van het inkoopproces.

 

Verandering inkoop langdurige zorg

 

Bron: In voor zorg, Zorgverzekeraars Nederland