Informatie | Wondzorg en Zwachtelen

Doelgroep en niveau: niveau 3IG en hoger
Tijden praktijk: Wondzorg | De basis: 10.00 – 13.00 uur

Zwachtelen: 13.30 – 16.00 uur

Je kan beide scholingen op één dag volgen, of je aanmelden voor één onderdeel.

Studieduur e-learning: Houdt rekening met ongeveer 2 -3 uur
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
Investering: € 139,50 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: 7 accreditatiepunten

Inhoud:

 • Algemene principes bij wondverzorging;
 • Factoren die de wondgenezing beïnvloeden;
 • Wondzorg: diagnostiek en interventie;
 • ALTIS methode;
 • TIME model;
 • Productinformatie en toepassen verbandmaterialen;
 • Het verzorgen van rode, gele en zwarte wonden;
 • Continuïteit en coördinatie in de wondzorg;
 • Decubitus;
 • Intertrigo;
 • Skin tears;
 • Ulcus cruris;
 • Zwachtelen.

Hoe werken wij?

De opzet van de trainingen en workshops Voorbehouden en Risicovolle handelingen is als volgt:
workshop voorbehouden handelingen

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de meest recente werkwijzen volgens Vilans. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld, ontvang je meteen een certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn ervaren als trainer, specialisten op het gebied van wondzorg en nog actief in het werkveld.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Leerdoelen

 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling.

Inschrijven

Inschrijven voor de bijscholing Wondzorg kan HIER.

Inschrijven voor de bijscholing Zwachtelen kan HIER.

Bijscholing Wondzorg en Zwachtelen

Uitspraken van deelnemers:

Heel fijn. Ben heel blij met de goede uitleg.

De trainer weet waar ze het over heeft, legt het rustig en pleizerig uit. Ik vond de middag erg prettig.

Ook deze training was zo fijn en prettig om deel aan te nemen! Veel informatie, de trainer is zeer kundig!