Wereld Alzheimer dag

Wereld Alzheimer dag; jaarlijks op 21 september

Wereld Alzheimer Dag is een initiatief van de overkoepelende organisatie Alzheimer’s Disease International (ADI). Op of rond deze dag wordt in heel de wereld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf en voor zijn/haar naasten. De termen dementie en Alzheimer worden wel eens door elkaar gehaald. Hieronder een korte toelichting.

Dementie en Alzheimer

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Al deze ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het mentale functioneren. De ziekte van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende vorm van dementie. Het begint vaak sluipend met stoornissen in het geheugen. Naarmate de ziekte vordert verliest iemand steeds meer vaardigheden en raakt uiteindelijk volledig afhankelijk van anderen. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de zenuwcellen van de hersenen de oorzaak zijn.

Symptomen

In het algemeen kost alles waar je het hoofd bij moet houden meer inspanning: een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, problemen oplossen en beslissingen nemen. Daarnaast is er vaak moeite met:

  • het leren van nieuwe informatie, het onthouden van wat er net gezien of gehoord is. Uiteindelijk verdwijnt ook de kennis die al langere tijd in het geheugen zat;
  • de oriëntatie. Zowel in tijd (niet meer weten welke dag, maand of jaar het is) als in plaats (niet goed meer weten waar je bent);
  • het gebruiken en begrijpen van taal (afasie);
  • het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar ze voor dienen (agnosie);
  • het uitvoeren van handelingen; meestal is er moeite met de volgorde van de handelingen om tot iets te komen (apraxie);
  • het denken en het beoordelen van situaties.

Naast deze stoornissen kunnen er ook veranderingen in het karakter ontstaan. Iemand wordt achterdochtig, onrustig of agressief. Daarentegen kan iemand ook juist lustelozer (apathie) worden. Daarbij kan de stemming snel omslaan. Het tempo waarin de ziekte zich manifesteert is zeer wisselend. Bij sommige mensen met alzheimer kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.
Alzheimer Nederland vraagt rondom Wereld Alzheimer Dag via de landelijke media aandacht voor dementie. Daarnaast organiseren de 51 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland allerlei activiteiten, vaak voor een breed publiek.
Het thema van Wereld Alzheimer Dag 2015 is de Dementievriendelijke Samenleving
In het kader van Wereld Alzheimer dag, staan wij ook graag stil bij dit onderwerp. Hieronder een filmpje en tot slot een gedicht.

Filmpje

Jan Dirk Schutter was eigenaar van een akkerbouwbedrijf. Hij is 6 jaar geleden getrouwd met Finny. Ze zijn beiden 72 jaar. Finny heeft als bedrijfsleider in de horeca een actief leven geleid. Jan Dirk heeft geen kinderen, Finny heeft een dochter uit een vorig huwelijk. Bij Jan Dirk is 8 maanden geleden de diagnose dementie gesteld. Daarnaast is hij Parkinson patiënt en heeft hij ernstig hartfalen. Hij gaat zienderogen achteruit. Jan Dirk gaat een paar dagen per week naar de dagopvang van een verzorgingshuis.
http://https://www.youtube.com/watch?v=MJcM0otn45s

Gedicht

Ik ben net vier
En ik schrijf mijn naam
heel groot voor oma
op papier
Oma is blij, ze houdt mij vast
Ze knuffelt mij
‘Kan jij al schrijven dan?’
zegt zij verrast
Ik ben al zeven
Oma komt
Ik geef een tekening
en heb heel groot haar naam geschreven
Oma is blij, en houdt mij vast
Ze knuffelt mij
‘Kan jij al schrijven dan?’
zegt zij verrast
Ik ben al tien
en ga bij oma op bezoek
Ze vraagt me hoe ik heet
en ik zeg ‘Roos’
Ik weet dat zij mijn naam vergeet
Ik schrijf mijn naam
Ik schrijf hem mooi gekruld
en oma leest vóór wie ik ben
Ik luister met geduld
Nu ben ik groot
Ze vraagt al heel lang niet meer wie ik ben
maar ze weet voor eeuwig dat ik schrijven kan
Tot in haar dood.
Liesbeth en Roos Collard


Bronnen:
Alzheimer Nederland

Laatste nieuws