Voorbehouden en risicovolle handelingen oefenen en laten toetsen?

Informatie | bijscholing VRH (15 handelingen)

Doelgroep en niveau: niveau 3IG en hoger
Tijden praktijk: 10.00 – 16.30 uur
Studieduur e-learning: Gemiddeld 1 uur per module (voor deze bijscholing zijn er 9 modules)
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
Investering: € 319,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: 15 accreditatiepunten

Hoe werken wij?

De opzet van de trainingen en workshops Voorbehouden en Risicovolle handelingen is als volgt:

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor je en bevat onder andere de werkwijze gebaseerd op de meest recente Vilans protocollen. Zo heb je altijd inzicht in hoe een handeling stap voor stap volgens het meest recente protocol dient te worden uitgevoerd.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen en word je afgetoetst op alle handelingen. Als jouw handelen voldoende wordt beoordeeld, ontvang je meteen een certificaat met daarop uitgebreid vermeld welke handelingen wanneer zijn afgetoetst. Onze trainers zijn verpleegkundigen met een docenten- / trainersopleiding en daarnaast ook nog actief in het werkveld. We werken vanuit een informele sfeer en vinden het belangrijk dat je blij en vol zelfvertrouwen de bijscholing verlaat.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je nog een paar keer herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Leerdoelen

 • De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen;
 • De deelnemer is op de hoogte van de anatomie en fysiologie behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer kan de indicaties en contra-indicaties benoemen behorende bij de handelingen uit deze bijscholing;
 • De deelnemer weet wat de kritieke punten zijn van de handelingen behorende bij deze bijscholing;
 • De deelnemer voert de handelingen uit deze bijscholing op een juiste wijze uit volgens protocol en kan toelichten in welke situatie eventueel dient te worden afgeweken van het protocol;
 • De deelnemer kan benoemen wat de mogelijke complicaties zijn bij het uitvoeren van de handelingen uit deze bijscholing en weet hoe hij / zij dan dient te handelen;
 • De deelnemer zorgt voor een juiste registratie in het zorgleefplan indien er handelingen worden uitgevoerd bij een cliënt;
 • De deelnemer zorgt voor een prettige communicatie met de cliënt, zowel voor als na de handeling;
 • De deelnemer kan – indien er bij een handelingen medicatie wordt toegediend – de hoeveelheid op een juiste manier berekenen en de medicatie op een juiste wijze toedienen.

Inschrijven

Inschrijven voor een scholing kan via onze webcatalogus. Die vind je HIER.

Je kan je ook aanmelden voor de volgende losse onderdelen door ons te mailen op info@zorgvoorleren.nl:

 • Injecteren
 • Katheteriseren
 • Neus-maag en PEG sonde

De investering is € 150,00 per onderdeel bijvoorbeeld Injecteren (subcutaan, intramusculair, insuline, bloedglucosewaarde, gebruik vlindernaald / venflon) of € 319,00 voor een hele dag met drie onderdelen.

Klik hier voor de agenda van de open trainingen.

Wet Big en voorbehouden en risicovolle handelingen

Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van jouw werk als zorgprofessional is het uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen. De wet BIG maakt onderscheid tussen:

 • Zorgverleners die zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen uit te voeren, zoals een arts, tandarts of verloskundige;
 • Zorgverleners die in opdracht van een arts voorbehouden en risicovolle handelingen mogen uitvoeren, zoals de verpleegkundige of verzorgende.

De wet BIG geeft per handeling aan welke zorgverlener bevoegd is deze zelfstandig of in opdracht uit te voeren en onder welke omstandigheden.

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder bepaalde voorwaarden voorbehouden handelingen uitvoeren in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener. De belangrijkste voorwaarden hierbij is dat de niet zelfstandig bevoegde zorgverlener bekwaam is.

Als zorgprofessional ben je zelf verantwoordelijk om je bekwaamheid op peil te houden. Dit kun je onder andere doen door trainingen te volgen en je vaardigheden te laten beoordelen. Dat kan via het aanbod van Zorg voor leren.

Onbekwaam = onbevoegd!