Bijscholing Injecteren

Lees hier wat er per december 2019 is veranderd in de Vilans protocollen:

Richtlijnen en wetgeving

 • Het subhoofdstuk ‘Hygiëne en infectiepreventie’ is geheel geüpdatet.
 • Het document ‘No-touchtechniek’ is geheel herschreven en geeft belangrijke informatie over handelingen die strikte hygiëne vereisen.

Stomazorg

 • De richtlijn Stomazorg 2012 is vorig jaar herzien. Hoofdstuk Stoma is geactualiseerd. Wijzigingen:
 • Bij spoelen/irrigeren van de colostoma wordt een conus gebruikt, en geen katheter. Naar aanleiding van feedback van gebruikers is ook de werkinstructie ‘Toedienen klysma via colostoma (AP)’ hierop aangepast: geen katheter, maar een conus, vanwege het risico op darmperforatie.
 • Gebruik bij spoelen/irrigeren 500-750 ml water en laat de conus na het inbrengen nog 5 minuten in de stoma. Dit laat de darm uitzetten en stimuleert de peristaltiek.

Infuusbehandeling 

Het document ‘Controleren ligging en behouden doorgankelijkheid veneuze infuuskatheters’ is tekstueel wat aangepast om de inhoud te verduidelijken. Het gebruik van de tabel in het document is uitgelegd.

Toegevoegd aan werkinstructie ‘Verwijderen niet getunnelde centraal veneuze katheter’ dat de PICCatheter ook in halfzittende houding verwijderd mag worden.

Wanneer moet je een subcutane infuuskatheter ontluchten, wanneer doorspoelen en waarmee? Die vraag wordt veel gesteld. Het staat in de achtergrondinformatie. Vanwege de vele vragen is geprobeerd het nog duidelijker op te schrijven:
 • Een subcutane infuuscanule met verlengslang moet je ontluchten.
 • Dit doe je met het toe te dienen medicijn. Wel meteen daarna de behandeling starten!
 • Spoelen met spoelvloeistof (meestal NaCl 0,9%) doe je als je verschillende soorten medicijnen die door één infuuscanule mogen, na elkaar toedient.
 • Bij intermitterende toediening van een medicijn via een subcutane infuuscanule met verlengslang. Dit zorgt ervoor dat er geen medicijn in de verlengslang achterblijft.
In een aantal werkinstructies in het subhoofdstuk Subcutaan wordt gewerkt met handschoenen. Hier worden veel vragen over gesteld. Handschoenen gebruik je om jezelf te beschermen tegen contact met excreta of risicovolle stoffen. In deze werkinstructies werken we met handschoenen, omdat er risico is op contact met medicijnvloeistof. Je kunt ook stellen dat je erop mag vertrouwen dat ieder die de handeling uitvoert dat risico zelf kan inschatten en dat het niet in de werkinstructie hoeft.

De achtergrondinformatie over het toedienen van TPV is gescheiden in achtergrondinformatie en informatie over materialen. Voor het locken van een centrale veneuze infuuskatheter waardoor TPV loopt is Taurolidine opgenomen als lockvloeistof.

Verzorgen PICCatheter en Midline-infuuskatheter
Vilans heeft veel feedback otnvangen op dit protocol. Er is geprobeerd nogmaals een aangepaste versie te maken. Om zo veilig en hygiënisch mogelijk te werken staat het nu als volgt beschreven:
 • Eerst de fixatiepleister en een deel van de infuuskatheter verzorgen zodat de infuuskatheter gefixeerd is op het moment dat je de insteekplaats verzorgt.
 • De transparante pleister die de fixatiepleister en de insteekplaats afdekt helemaal in één keer verwijderen, omdat de fixatiepleister en de insteekplaats vaak erg dichtbij elkaar zitten.

Inhaleren

Werkinstructie Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer: hierin is opgenomen dat geadviseerd wordt bij gebruik van een dosisaerosol ALTIJD een voorzetkamer te gebruiken. Werkinstructie ‘Inhaleren met dosisaerosol’ (zonder voorzetkamer) is verwijderd.

Injecteren

Er zijn diverse werkinstructies voor het toedienen van medicijnen geupdate, zoals: het injecteren van adrenaline, Betaferon, Bydureon, cytostaticum, Eligard en Zoladex.

Puncties

De werkinstractie Venapunctie is geupdate, onder andere met nieuw beeldmateriaal.