Indiceren

Doelgroep en niveau: Primair HBO verpleegkundigen. Deze scholing is echter in specifieke gevallen ook te volgen door MBO verpleegkundigen. Lees verderop meer hierover. Vooraf stemt de trainer altijd persoonlijk af over jouw achtergrond en behoefte zodat we echt van toegevoegde waarde voor je zijn.
Datum en tijden praktijk: NANDA: In overleg (kan op korte termijn worden gepland). 

Omaha System: 10.00 – 16.00 uur via open aanbod, zie bijscholingsagenda

Combi: Je volgt Omaha system van 10.00 – 16.00 via het open aanbod en maakt voor het onderdeel NANDA een afspraak met de trainer voor een moment waarop het jou uitkomt.

Voorbereiding: Voor deze scholing bereid je je voor door een casus uit je eigen praktijk te beschrijven waar je tijdens de scholing mee aan de slag kunt.
Materialen: Volg je scholing over indiceren via NANDA dan ontvang je tijdens de eerste bijeenkomst het boek NANDA International.

Volg je scholing over indiceren via Omaha System dan krijg je tijdens de eerste bijeenkomst toegang tot gecertificeerd scholingsmateriaal en ontvang je diverse hand-outs en het boekje Omaha system; een introductie.

Groepsgrootte: NANDA – NIC – NOC: 1 persoon of een groepje (max 6 personen)

Omaha system: vanwege het interactieve karakter van deze scholing stellen we het minimum aantal deelnemers op 3. We werken met kleine groepen van maximaal 6 deelnemers.

Investering: NANDA: € 699,00 p.p. vrijgesteld van BTW

Omaha system: € 385,00 p.p. vrijgesteld van BTW

NANDA & Omaha System: € 749,00 p.p. vrijgesteld van BTW (je meldt je dan aan voor het open aanbod Omaha System en krijgt dan aanvullend les over NANDA – NIC – NOC.

Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: NANDA: 6 accreditatiepunten

Omaha System: 6 accreditatiepunten

NANDA & Omaha System: 10 accreditatiepunten

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij?
 • Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen? Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Wil je meer achtergrondinformatie lezen over de veranderingen ten aanzien van het indiceren? Kijk dan bijvoorbeeld naar dit artikel van Zorg voor Beter.

Training Indiceren

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Doel: de deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren conform de NANDA methode en of conform Omaha system of beiden.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren (overgangsregeling). De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

Het lesprogramma bestaat uit een algemeen deel en een keuzedeel, afhankelijk van de toe te passen systematiek. Een deelnemer kan kiezen voor het algemene deel (Indiceren De Basis) en één of beide keuzedelen. Het algemene deel heeft voor alle deelnemers dezelfde inhoud en is een verplicht onderdeel van deze scholing. De Basis + Omaha system volg je via het open aanbod en voor NANDA maak je met de trainer een afspraak op een moment dat het jou uitkomt.

Leerdoelen indiceren De Basis

De deelnemer is bekend met:

 • ontwikkelingen en hervormingen in de zorg en maatschappij;
 • relevante wetgeving in zorg en welzijn;
 • expertisegebied wijkverpleegkundige;
 • normenkader V&VN;
 • classificatiesystemen;
 • methodisch werken;
 • zelfredzaamheid en netwerk in kaart brengen.

Leerdoelen keuzedeel indiceren met NANDA-NIC-NOC

De deelnemer kent / kan:

 • de systematiek van de verpleegkundige diagnose volgens NANDA;
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen van de NANDA International;
 • effectieve gesprekstechnieken uitvoeren;
 • een (hypothetische)verpleegkundige diagnose stellen;
 • resultaten en interventies vaststellen met NIC-NOC;
 • zorg organiseren en toewijzen;
 • monitoren en evalueren.

Bij dit keuzedeel ontvang je als deelnemer je het boek ‘NANDA International’. Heb je dit boek al in je bezit dan brengen wij de kostprijs hiervan in mindering op de factuur voor jouw deelname.

Leerdoelen keuzedeel indiceren met Omaha system

De deelnemer kent / kan:

 • de systematiek van het Omaha system;
 • terminologie Omaha system;
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen en gebieden van Omaha system;
 • effectieve gesprekstechnieken uitvoeren;
 • aandachtsgebieden vaststellen;
 • meten op Status, Kennis en Gedrag;
 • acties selecteren;
 • zorg organiseren en toewijzen;
 • monitoren en evalueren.

Voor dit keuzedeel zijn we verbonden aan Omaha System Support en werken we met gecertificeerde materialen.

Hoe werken wij?

De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. We werken in kleine groepen om de inhoud af te stemmen op jouw praktijk. Na aanmelden neemt de trainer contact op voor een telefonische intake. Na afloop van de training ontvang je een certificaat en verwerken indien gewenst jouw accreditatiepunten.

Contact

Ben je nieuwsgierig naar onze werkwijze en trainingen op het gebied van indiceren? Bel of mail ons: 085 130 87 90 | info@zorgvoorleren.nl. Je kunt je ook meteen aanmelden via onze bijscholingsagenda.

Bijscholing Indiceren Omaha System

“Ik ben heel erg enthousiast over de training. Veel geleerd. Heb de training ook aangeraden aan collega’s.”

Deelnemer training Ondersteunen bij indiceren niveau 4

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Interim wijkverpleegkundige voor ondersteuning bij indiceren

Heeft u nog herindicaties te doen? Loopt u aan tegen planningsproblemen in de vakantieperiodes? Vanuit Zorg voor leren bieden we ook interim ondersteuning. Zo kunt u op korte termijn en flexibel een ervaren BIG geregistreerde wijkverpleegkundige inzetten. Op deze manier helpen we elkaar, want wij vinden het belangrijk om ervaring in de praktijk op te […]

Omaha-system-support

Traning indiceren NANDA