Training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | NANDA

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij?
 • Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen? Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Wilt u meer achtergrondinformatie lezen over de veranderingen ten aanzien van het indiceren? Kijk dan bijvoorbeeld naar dit artikel van Zorg voor Beter.

Training Indiceren voor wijkverpleegkundigen | NANDA

Doelgroep en niveau: HBO verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen)
Datum en tijden praktijk: 3 dagdelen waarvan minimaal 1 los, in totaal ongeveer  10 uur
Voorbereiding: Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig.
Materialen: De deelnemers ontvangen tijdens de eerste bijeenkomst het boek NANDA International.
Groepsgrootte: 6 – 16 deelnemers
Investering: Vraag een offerte aan via info@zorgvoorleren.nl
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Leerdoelen:

De deelnemer kent / kan:

 • de hervormingen in de langdurige zorg;
 • de betreffende wetgeving;
 • de classificatiesystemen;
 • het verpleegkundig proces, methodisch werken;
 • effectieve gespreksvaardigheden toepassen;
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen van de NANDA International;
 • zelfredzaamheid meten;
 • het netwerk in kaart brengen;
 • een verpleegkundige diagnose stellen;
 • resultaten en interventies vaststellen;
 • indiceren;
 • monitoren;
 • evalueren en bijstellen zorgleefplan.

Deelnemers ontvangen het boek ‘Nanda international’

Hoe werken wij?

De training is interactief; er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht. De deelnemers ontvangen per mail verschillende reflectieopdrachten zodat er langdurig aandacht is voor het thema (alles wat aandacht krijgt groeit).

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en trainingen op het gebied van indiceren?

Mail ons nu voor meer informatie over de training Indiceren voor wijkverpleegkundige

“Ik ben heel erg enthousiast over de training. Veel geleerd. Heb de training ook aangeraden aan collega’s.”

Deelnemer training Ondersteunen bij indiceren niveau 4

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Interim wijkverpleegkundige voor ondersteuning bij indiceren

Heeft u nog herindicaties te doen? Loopt u aan tegen planningsproblemen in de vakantieperiodes? Vanuit Zorg voor leren bieden we ook interim ondersteuning. Zo kunt u op korte termijn en flexibel een ervaren BIG geregistreerde wijkverpleegkundige inzetten. Op deze manier helpen we elkaar, want wij vinden het belangrijk om ervaring in de praktijk op te […]

Indiceren voor wijkverpleegkundige