Signaleren Huiselijk geweld?

Sinds juli 2013 zijn professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, verplicht een meldcode te hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties zijn verplicht hun medewerkers voldoende toe te rusten om te werken met de meldcode.

Training Signaleren Huiselijk geweld | Werken met de meldcode

Doelgroep en niveau: Alle zorgverleners (geen specifieke vooropleiding nodig)
Datum en tijden praktijk: 3 uur (indien nodig langer bij maatwerkprogramma’s)
Voorbereiding: Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig.
Materialen: De deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een hand-out.
Groepsgrootte: 6 – 10 deelnemers
Investering: Vraag een offerte aan via info@zorgvoorleren.nl
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: Het is mogelijk om voor deze scholing accreditatie aan te vragen op uw verzoek.

Leerdoelen

Na afloop van de training:

  • zijn de deelnemers op de hoogte van de verschillende vormen van huiselijk geweld;
  • kunnen deelnemers signalen van huiselijk geweld herkennen;
  • zijn de deelnemers in staat de Meldcode Huiselijk geweld te hanteren.

Inhoud

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen pleger en slachtoffer.

Vormen van huiselijk geweld zijn o.a. : (ex) partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld.

Een meldcode is een stappenplan dat de professional stapsgewijs door het proces heen leidt vanaf het moment dat hij of zij huiselijk geweld signaleert tot de beslissing over het al dan niet doen van een melding.

Signalen herkennen is dus stap 1, want welke signalen zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan wordt gedacht. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Regelmatig is er sprake van ‘ontspoorde zorg’ door overbelasting van de mantelzorg.

Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert, of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Zie ook de website van de rijksoverheid Voor een veilig thuis

Hoe werken wij?

  • De training wordt verzorgd door een door Movisie gecertificeerde trainer.
  • De training is interactief; er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht.
  • Indien gewenst kan de training ook op maat in relatie tot de doelgroep gemaakt worden bijvoorbeeld specifiek gericht worden op Oudermishandeling.
  • De training duurt 3 uur, maximaal 10 deelnemers.

Contact

Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze en training?

Mail ons nu voor meer informatie over de training Signaleren Huiselijk geweld

Zorg voor leren beschikt via Movisie over een licentie om  de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen.

“Ik heb veel gehad aan deze training.”

Deelnemer training Signaleren Huiselijk geweld

Licentie verlengd ‘Werken met een meldcode’

Paulien Schulten heeft via Movisie haar licentie verlengd om de VWS bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ te kunnen verzorgen. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld zorgprofessionals, huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te […]

Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling gelanceerd

Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling: alle informatie gebundeld Het ministerie van VWS heeft op 15 juni 2015 de Kennisbank Aanpak ouderenmishandeling gelanceerd. Deze website is ontwikkeld vanuit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van de Rijksoverheid. De kennisbank bundelt zo veel mogelijk informatie over ouderenmishandeling zowel van Rijksoverheid, als andere overheden en organisaties in het veld. De […]

Leidraad Veilige zorgrelatie

Handvatten voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie. Dit is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport