Introductie

Voor uw organisatie kunnen we incompany scholingen op maat bieden op het gebied van indiceren via Omaha System of NANDA|NIC|NOC.

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren. De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

Doel: de deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren met Omaha System of de NANDA|NIC|NOC conform het normenkader indicatiestelling.

Inhoud training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ | Omaha System

We kunnen samen met u een programma samenstellen naar uw behoefte.¬†Mogelijke onderwerpen die in de training aan de orde kunnen komen, lees je door te klikken op ‘Naar training’.

Inhoud training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ | NANDA

We kunnen samen met u een programma samenstellen naar uw behoefte.¬†Mogelijke onderwerpen die in de training aan de orde kunnen komen, lees je door te klikken op ‘Naar training’.

Ik vond de training heel praktijkgericht en er was veel aandacht voor vragen.