E-learning Medicatie Helpenden + en Begeleiders (2 modules)

Introductie

Vanuit Zorg voor leren bieden we toegankelijke e-learning voor zorgprofessionals. De modules worden in samenwerking met specialisten ontwikkeld en continu aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn of de protocollen veranderen. Ons platform is eenvoudig te gebruiken op verschillende apparaten (vaste pc, laptop, ipad, tablet, smartphone). Na slagen (herkansen is mogelijk) ontvang je een digitaal certificaat. Deze blijft als PDF bestand altijd voor jou beschikbaar in de leeromgeving en kun je eenvoudig opslaan en delen met opdracht-/werkgevers. Zo kun je in onze leeromgeving je eigen portfolio opbouwen.

De modules zijn gebaseerd op de Vilans protocollen en/of specifieke geldende richtlijnen over het betreffende onderwerp.

Vrijwel alle modules zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Als jij je registratienummer invult in de leeromgeving wordt de accreditatie direct automatisch verwerkt na het behalen van een module.

Doelgroep: Helpenden + (zorgprofessionals met een Helpende diploma uitgebreid met een Helpende + certificaat / diploma) en Begeleiders.
Soort scholing: Set van 2 e-learning modules: Medicatie aanreiken en Medicatie toedienen.
Deze modules zijn gebaseerd op de laatste Vilans protocollen en het toetsingskader medicatieveiligheid. Bij slagen (herkansen mogelijk) wordt een digitaal certificaat uitgereikt.
Studieduur e-learning: Gemiddeld 2 uur per module afhankelijk van jouw eigen leerstijl.
Benodigdheden: Een computer, tablet of smartphone waarop je de e-learning kunt volgen.
Investering € 35,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister 4 ODA punten in het Kwaliteitsregister V&V. Deze ODA punten verwerk je zelf onder jouw account.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.

De modules

Set van 2 modules:

 • Medicatie aanreiken
 • Medicatie toedienen

De inhoud is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen en het toetsingskader Medicatieveiligheid. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen. Deze modules zijn geschikt als bijscholing voor Helpenden + en voor begeleiders. Over de rol van Helpenden + ontvangen wij veel vragen, daarom lichten we eea hieronder verder toe.

Inhoud

Belangrijk vooraf: deze module is bedoeld als bijscholing voor zorgverleners die al opgeleid zijn tot Helpende + (met een uitgebreide opleiding/scholing). Met het volgen van deze module alleen kun je als Helpende niet Helpende + worden. Ben je opgeleid tot Helpende + dan kun je aantoonbaar bekwaam  blijven inzake het aanreiken van medicatie door bijscholing te volgen. Deze module kan hier een onderdeel van zijn.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een (nieuw) toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheid beleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten.

Het aanreiken en toedienen van medicatie zijn risicovolle handelingen waarvoor je vanuit je diploma geen functionele zelfstandigheid hebt. Het is dan van belang dat een Verzorgende IG of een Verpleegkundige (op afstand) toezicht kan houden.

Tot slot: zorgorganisaties kunnen verschillend beleid hebben als het gaat om de inzet van een Helpende +. Daarom is het belangrijk dat je vooraf goed bespreekt wat je vanuit het geldende beleid wel en niet mag doen rondom medicatie.

Deze e-learning is bedoeld voor zorgprofessionals met een Helpende diploma uitgebreid met een Helpende + certificaat / diploma en voor Begeleiders.

Onderwerpen:

 • Wetgeving
 • Feiten en cijfers
 • Het medicatieproces en de veilige principes in de medicatieketen
 • Veilige medicatie aanreiken, hoe lees je een bijsluiter en een recept, wat controleer je, waar let je op, hoe controleer je een baxter
 • Medicatie toedienen (o.a. oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen)
 • Het melden van incidenten

De module bevat een theorietoets. Om de module succesvol af te ronden dien je de theorietoets te behalen met een minimale score van 80%. Je kan een toets 1 keer maken en vervolgens 2 keer herkansen. Daarna is er altijd even contact om te kijken of er iets speelt als extreme faalangst of dyslexie. In dat geval kunnen we kijken naar een passende oplossing. Is dat niet het geval zetten we de toets nog een keer voor je open.

Leerdoelen

De deelnemer:

 • Is zich bewust wanneer hij of zij bekwaam en bevoegd is en is bekend met de relevante wetgeving ten aanzien van medicatieveiligheid.
 • Kan het belang van de principes veilige medicatie keten benoemen.
 • Heeft kennis van een verantwoorde manier van medicatie aanreiken en is zich bewust van de risico’s in het medicatieproces.
 • Weet wie welke rol heeft in het medicatieproces en kent ook zijn of haar eigen rol hierin.
 • Kent het belang van een zorgvuldige toedienregistratie en weet hoe afspraken vastgelegd worden in het zorgdossier.
 • Is op de hoogte van afspraken ten aanzien van melden van incidenten en aansprakelijkheid bij het aanreiken van medicatie.
 • Is op de hoogte van beheer eigen medicatie.
 • Weet hoe hij of zij om dient te gaan met medicatie in relatie tot de Wet zorg en dwang.
 • Weet hoe controle en dubbele controle plaatsvindt bij het aanreiken en / of toedienen van medicatie.
 • Kent de verschillende uitzetsystemen en weet hoe te handelen bij ‘zo nodig medicatie’ en vermalen van medicatie.
 • Kan de aandachtspunten benoemen bij het toedienen van medicatie via verschillende toedieningswegen (oog, oor, neus, luchtwegen en de huid).

Aanmelden

Indien je klikt op de knop ‘Bestel deze e-learning module’ kom je in onze catalogus van ons leerplatform terecht. Daar kun je de module bestellen en dan wordt direct jouw account aangemaakt. Na betalen staat de e-learning module ook direct voor je open.

Wijzigingen in protocollen

Wil jij op de hoogte blijven van de wijzigingen in de Vilans protocollen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Die versturen we maar een paar keer per jaar en in ieder geval houden we je op de hoogte van wat er is aangepast in de Vilans protocollen voor de meest veel voorkomende handelingen.