Bijscholing Multiculturele rituelen bij sterven en uitvaart

Algemene informatie

Doelgroep en niveau Alle zorgprofessionals (geen specifieke vooropleiding nodig)
Duur Geen voorbereiding nodig

3 uur praktijk

Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers (wegens interactieve karakter van de scholing minimaal 4 deelnemers)
Investering € 125,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten en certificering Je kunt na deelname aan deze scholing zelf 2 punten opvoeren in het Kwaliteitsregister V&V onder de ODA punten.

Na het succesvol doorlopen van de praktijkbijeenkomst ontvang je een digitaal certificaat.

Programma

Cijfers leren ons dat er steeds meer ouderen met een niet-westerse achtergrond in de reguliere (thuis)zorg zullen instromen. Deze les helpt zorgverleners de eigen horizon te verbreden op het gebied van de multiculturele samenleving. Ze behandelt de bepalende factoren wanneer iemand, met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse, komt te overlijden.

Deelnemers maken kennis met afscheid nemen in het Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom, met Chinese en Creoolse rituelen en Moslimgebruiken. Ook is er aandacht voor de huidige uitvaartcultuur binnen de Nederlandse cultuur. De les is een verdieping op kennis en kan een groter begrip creëren over een aantal handelingen en rituelen binnen een zorgsituatie.

Multiculturele rituelen bij sterven en uitvaart

Leerdoelen

Na afloop van de scholing:

  • Kent de deelnemer de betekenis van opbaren en afscheid nemen in onze cultuur;
  • Weet de deelnemer op hoofdlijnen wat er geregeld dient te worden bij een overlijden;
  • Is de deelnemer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en heeft hij/zij parate kennis van de nieuwe materialen uit de verzorgingskoffer die nodig zijn voor het verlenen van de zorg;
  • Weet de deelnemer hoe om te gaan met hygiëne bij het verlenen van de laatste zorg;
  • Weet de deelnemer welke veranderingen er optreden in het lichaam en is hij/zij op de hoogte van verschillende koeltechnieken en opbaarmogelijkheden;
  • Is de deelnemer goed op de hoogte van de verschillende feiten en fabels die er zijn rondom de laatste zorg en rondom overlijden;
  • Is de deelnemer op de hoogte van hoe de veranderende zorgvraag van invloed is op de laatste zorg / uitvaartzorg:
  • Kan de deelnemer betere zorg verlenen, direct na het overlijden van een cliënt en kan hij of zij daarover goede informatie aan de nabestaanden verstrekken.

Onze werkwijze

Voor deze scholing is geen voorbereiding nodig. De praktijk wordt verzorgd door een ervaren trainer. We werken graag in een informele sfeer. Zorg voor leren hanteert over het algemeen de stelregel dat alle bijscholingen altijd doorgaan. Bijvoorbeeld als er voor een BHV training 1 of 2 deelnemers zijn, dan gaat de training gewoon door. Bij deze bijscholing hanteren we een minimum van 4 deelnemers, omdat het delen van ervaringen een belangrijk onderdeel is van het programma. De setting van de bijscholing is informeel.

Ik heb veel gehoord en kunnen vragen.

Esther heeft veel kennis.

Ik vond het fascinerend.

ANDEREN VOLGDEN OOK DEZE SCHOLING…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
U moet akkoord gaan met de Privacyverklaring.