Wensambulances

Het blijft echt iedere keer weer leuk om de verhalen van onze deelnemers te horen. Zo ontvingen we drie dames die op de ambulance werken in Amsterdam. Prachtige verhalen en mooi werk. Naast hun werk zijn ze ook vrijwilliger op een wensambulance bij Wensen Ambulance Amsterdam, om wensen van mensen die terminaal zijn in vervulling te laten. Heel bijzonder. We kwamen erachter dat er meerdere organisaties dit mooie werk doen voor mensen en wij delen dit graag met iedereen in ons netwerk:

Website wensabulance (hier vind je een overzicht van alle regionale samenwerkende wensambulances in Nederland)

Website ambulancewens

 

Alle wensabmulances doen in principe hetzelfde mooie werk, maar bij  de Wensen Ambulance Amsterdam  kunnen er ook hoog complexe zorg en IC wensen verricht worden, omdat zij aangesloten zijn bij de Ambulance Amsterdam. Zij doen dit met gekwalificeerde vrijwilligers door heel Nederland.

We delen deze informatie graag met zoveel mogelijk zorgverleners, want mogelijk kun je nog mooie wensen van cliënten in vervulling laten gaan of familie weer informeren over deze mogelijkheden. Want nog een laatste keer naar familie toe, een bezoek aan bruiloft, nog één keer naar het huis waar je bent opgegroeid, een dag naar de zee, of naar het concert van je favoriete band. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, en momenten die vanzelfsprekend lijken maar voor volwassenen en kinderen  die niet lang meer te leven hebben, bedlegerig zijn, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Heel mooi dus dat de wensenambulances er zijn en hulde aan alle vrijwilligers!

En zoals Loesje al eens schreef:

Update wijzigingen in protocollen

Hieronder weer een update van wijzigingen in de protocollen.

Wondzorg / compressietherapie

Op dit moment is er in Nederland geen consensus over de wijze van polsteren. Het polsteren is verwijderd uit de protocollen over zwachtelen. Het wordt aangeraden af te gaan op het advies van de behandelaar.

Nier- en blaaskatheterisatie

Je hoeft niet meer standaard het aansluitpunt van de urineopvangzak te desinfecteren:

Voorkom bij aansluiten van een urineopvangzak aan de katheter, dat het aansluitpunt van de urnineopvangzak in aanraking komt met de omgeving. Als dat wel gebeurt moet het aansluitpunt gedesinfecteerd worden met alcohol 70%. Desinfectie van het aansluitpunt hoeft dus niet meer standaard te gebeuren. Dit punt is in alle betreffende protocollen aangepast.

 

Aansluiten/afsluiten continue blaasspoeling via driewegverblijfskatheter:

Standaard desinfectie van het instroomlumen is verwijderd uit de protocollen: er wordt maar een klein deel gedesinfecteerd, en je houdt het systeem extra lang open als je het laat drogen.

 

Klem de katheter liever niet af met een kocher. Knijp de katheter dicht bij het aansluitpunt voor de urineopvangzak of maak een knik. Mocht een kocher wel nodig zijn, zorg dan dat je het ballonvulkanaal niet afklemt. Dit punt is in alle betreffende protocollen aangepast.

 

Bij katheteriseren man: Houd de penis tijdens het inbrengen van de katheter loodrecht omhoog. Breng de katheter in. Toegevoegd op basis van feedback uit de praktijk: als je weerstand voelt, buig de penis naar voren (richting de voeten).

Bloeddruk meten

Bloeddruk meten. Dit protocol was aangepast aan de werkwijze in het NHG protocol: oppompen manchet tot 200 mmHg (eventueel naar 250 mmHg wanneer dan nog vaattonen hoorbaar). Dit in plaats van oppompen manchet totdat de pols niet meer voelbaar is en dan nog 30 mmHg extra bijpompen. Het protocol beschrijft nu beide manieren van oppompen van het manchet. Dit naar aanleiding van feedback uit de praktijk dat oppompen tot 200 mmHg niet voor elke client draagbaar is.

Inhaleren (incl. vernevelen)

Het volgende is toegevoegd in het protocol ‘Inhaleren met poederinhalator Cyclohaler, Diskus, Easyhaler, Ellipta, Elpenhaler, Forspiro, Podhaler, Turbospin’:

Wanneer een inhalatiecapsule na herhaalde inhalatie nog steeds niet is aangeprikt, gebruik dan de reserve Podhaler.

 

Het protocol ‘Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer’ is ook geschikt voor de Vortex.

 

Bij ‘Inhalatoren gebruiksklaar maken’ is Zonda toegevoegd aan de categorie ‘Inhaleren met poederinhalator Handihaler, ….., Twincer’.

 

In de achtergrondinformatie ‘Inhaleren’ bij algemene aandachtspunten is bij ‘Aandachtspunten poederinhalator’ toegevoegd dat deze niet in een vochtige ruimte (zoals badkamer) moeten worden bewaard.

 

In de achtergrondinformatie ‘Voorzetkamers’ is toegevoegd dat de klep voorkomt dat inhalatiemedicatie naar buiten stroomt zonder inspiratie.

 

In het protocol ‘Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer’ is bij complicaties aangepast dat de ventielen niet klepperen. De ventielen moeten juist hoorbaar ‘klepperen’. Tevens is aangepast dat er bij een nieuw spuitbusje 3 doses weggespoten moeten worden in plaats van 2. Ook is aangepast dat de cliënt eerst goed uitademt en dan pas met de lippen het mondstuk omsluit. En tot slot is toegevoegd dat bij meerdere inhalaties van hetzelfde medicijn geen minuut gewacht hoeft te worden tussen de inhalaties.

Sondevoeding

Er zijn regionale verschillen van mening zijn over óf en zo ja, hoe vaak, gedompeld moet worden. Je dient daarom na te gaan wat de afspraken zijn. Dit is toegevoegd aan het protocol ‘Verzorgen sonde door buikwand’.

 

Het volgende is gewijzigd in het protocol ‘Neusmaagsonde inbrengen’: klem na het opzuigen van maagsap de sonde af. Anders bestaat de kans dat er maagsap uit de sonde loopt terwijl je de pH-waarde aan het bepalen bent.

 

Het volgende is aangepast in de achtergrondinformatie ‘Onderhoud en vervangen van sonde, toedieningssysteem en spuit’:

In 2015 is een internationale ISO-standaard ontwikkeld voor sondevoedingssystemen: ENFit. Dit betekent dat alle verbindingen in een sondevoedingssysteem wereldwijd gestandaardiseerd zijn. Het is niet mogelijk deze op andere systemen (infusie, zuurstof) aan te sluiten.

 

In de praktijk blijkt dat in de groeven en randjes van de ENFit-aansluitingen vuil en sondevoeding achter kan blijven. Dit kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Reinig de ENFit-voedingsaansluiting en het dopje dagelijks, bij het wisselen van het systeem. Verwijder de extensionset, spoel 1 minuut door met stromend kraanwater. Maak voedingspoort en dopje schoon met een draaiende beweging met een schone tandenborstel. Spoel na met een spuitje met kraanwater. Droog na met een gaasje.

Zuurstof toedienen

Er is meer achtergrondinformatie toegevoegd en achtergrondinformatie is geupdate.

TRAINERS INDICEREN GEZOCHT | Noord Nederland

Zorg voor leren biedt trainingen aan op het gebied van indiceren voor verpleegkundigen niveau 5 en het ondersteunen bij het indiceren voor verpleegkundigen niveau 4. Wij verzorgen trainingen voor zowel het indiceren met Omaha system als met de methodiek NANDA-NOC-NIC.

Voor de regio Noord Nederland zijn wij op zoek naar trainers. Ben jij HBO- verpleegkundige, beschik je over een docenten- en of trainersopleiding of heb je aspiratie om trainer te worden en heb je ervaring met indiceren en lijkt het je leuk om trainingen te verzorgen? Dan komen wij heel graag in contact met jou en willen jou opleiden om deze training voor ons te verzorgen. Dat kan free lance naast je baan of als zzp’er.

Interesse? Mail je cv naar info@zorgvoorleren.nl

 

Met vriendelijke groet,

Paulien, Carolien en Nadine

Nieuwe wijzigingen Vilans protocollen

Wij houden bij wat er wijzigt in de Vilans protocollen en zetten dat regelmatig voor onze relaties op een rijtje. We delen dit via onze nieuwsbrief die we 3 tot 4 keer per jaar versturen. De laatste vind je hier:

Wil je zelf ook op de hoogte blijven van wijzigingen in de protocollen of andere infromatie ontvangen die we delen? Meld je dan ook aan voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment ook weer afmelden.

De wet BIG en kwaliteitsregister

De wet BIG

In Nederland kennen we binnen de zorg een aantal belangrijke wetten. De wet BIG is daar één van. De wet BIG beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Een onderdeel van de Wet BIG is de regeling voor de voorbehouden en risicovolle handelingen. Voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen dien je bevoegd en bekwaam te zijn.

De wet BIG is een kaderwet, dit houdt in dat in de wet de kaders worden aangegeven waarbinnen instellingen voor gezondheidszorg hun eigen beleid dienen te formuleren over o.a. de bevoegdheid en bekwaamheid van zijn medewerkers. In dit beleid wordt vaak vastgesteld hoe vaak je geschoold en/of getoetst dient te worden. De wet BIG zelf geeft dus niet aan hoe deze bekwaamheid op peil dient te worden gehouden. Om deze reden vermelden wij ook geen geldigheidstermijn op onze certificaten. Als je je eigen beleid bepaalt als zorgorganisatie of zzp’er bepaal je zelf hoe lang een certificaat geldig is.

In de praktijk is binnen veel zorginstellingen het beleid 1x per 2 of 3 jaar scholen en toetsen. Bij zzp’ers varieert het van jaarlijkse scholingen tot 1x per 3 jaar en alles wat daar tussen zit.

Echter of je nu werkt binnen een zorginstelling of zzp’er bent, je dient je steeds af te vragen of je bevoegd en bekwaam bent voor het uitvoeren van de handeling.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel Wet BIG II. Binnen deze wet worden de herregistratie-eisen uitgebreid met deskundigheidsbevordering. Naast de werkervaringseisen (ook wel urennorm genoemd) worden ook eisen gesteld aan de deskundigheid van verpleegkundigen. Het wetsvoorstel BIG II noemt een minimum van 100 uur aan deskundigheidsbevordering in de vijf jaar die voorafgaan aan de herregistratie. Denk hierbij aan het volgen van geaccrediteerde trainingen, het bezoeken van congressen en symposia maar ook intercollegiale toetsing en moderne leervormen zoals e-learning.

In het wetsvoorstel staat dat veldpartijen nog nadere invulling zullen geven aan het hoe en hoeveel. De planning is dat de wet vanaf januari 2020 in gaat.

Twee verpleegkundige beroepen

Een nieuw elementen in de wet BIG II is de opname van het beroep regieverpleegkundige. Dit betekent dat er straks twee verpleegkundige beroepen zijn opgenomen: de verpleegkundige (mbo niveau of NLQF 4) en de regieverpleegkundige (hbo niveau of NLQF 6). Ook het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige wordt herzien in de wet. Het is voor zorgorganisaties zaak om het onderscheid tussen de mbo- en hbo- opgeleide verpleegkundigen verder vorm te geven door functiedifferentiatie.

Meer lezen hierover: klik hier

Verschil tussen het BIG register en het kwaliteitsregister V&V

Vaak is er spraakverwarring tussen het BIG register en het kwaliteitsregister. Hieronder het verschil tussen beide registers.

Registratie in het BIG register is verplicht voor verpleegkundigen die actief het beroep uitoefenen. Je komt voor herregistratie in aanmerking als je werkt binnen het verpleegkundig beroepsdomein en minimaal 2080 uur gewerkt hebt over 5 jaar. Omgerekend betekent dit gemiddeld één dag per week. Verpleegkundigen die niet binnen het verpleegkundig domein werkzaam zijn, kunnen voor herregistratie in aanmerking komen na het afleggen van een specifieke toets of aanvullende scholing. Verzorgenden kunnen zich niet registreren in het BIG register.

Registratie in het kwaliteitsregister is op vrijwillige basis. Het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden is vormgegeven door de V&VN.

Het Kwaliteitsregister stelt naast werkervaring ook een kwalitatieve eis: om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden dien je als verpleegkundige en verzorgende actief te werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen je vak.

Je houdt in het kwaliteitsregister een portfolio bij waarin je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoert. In 5 jaar dien je 184 ‘punten’ te halen. Voor verpleegkundigen moeten daarvan 80 punten geaccrediteerd zijn en voor verzorgenden 60 punten. Geaccrediteerde punten wil zeggen dat deze activiteiten, (denk aan bij-en nascholing, symposium, congres) geaccrediteerd zijn door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister. Deze punten worden dan ook bijgeschreven in jouw register door de geaccrediteerde aanbieder.

De overige punten kun je behalen met ‘overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’ zoals: deelname aan een werkgroep, klinische les bijwonen, casuistiekbespreking, vakliteratuur lezen.

De scholingen die je vind op onze bijscholingsagenda zijn allemaal geaccrediteerd.

 

Dag 2017. Hallo 2018.

2017 is bijna voorbij. Voor Zorg voor leren een heel mooi en interessant jaar. We hebben met veel nieuwe mensen kennisgemaakt en erg mooie opdrachten uitgevoerd. Het team van enthousiaste en gespecialiseerde trainers is ook flink uitgebreid. De feedback die we van deelnemers krijgen is erg positief en met de tips die we krijgen voeren we continu verbeteringen door.
 
Stil zitten is niet ons ding. Voor 2018 hebben we al veel op de rol staan. Zo breiden we ons open aanbod aan bijscholingen in Gouda en Vught weer uit met nieuwe scholingen. Ook gaan we in 2018 scholingen in Zwolle aanbieden. En zojuist krijgen we bericht dat we bij een organisatie intern alle bijscholingen mogen gaan verzorgen. Een geweldig mooie grote opdracht bij weer een nieuwe klant.
 
Trots en vooral dankbaar kijken we terug naar 2017 en vooruit naar 2018. We wensen iedereen alvast een fijne jaarwisseling!

Misegura

Wij zoeken eenvoudige oplossingen voor lastige problemen.

Misegura is bij uitstek een bedrijf dat innoveert in de zorg. Zij zoeken eenvoudige oplossingen voor lastige problemen bij kanker of behandeling van andere chronische ziekte met als doel bij te dragen aan een betere kwalieit van leven. Producten die zij ontwikkeld hebben zijn o.a.:
 • Een lichtgewicht borstprothese
 • PICC lijn covers om je PICC lijn mee af te dekken, waaronder één om met een PICC te zwemmen.
 • Medicatie sheets met dagaanduiding voor het medicijn Tamoxifen (wat veel vrouwen na een diagnose, hormoon-gevoelige borstkanker, vaak jaren lang slikken).

Medicijn sheets

Lichtgewicht borstprothese

PICC zwem cover


Er komen steeds nieuwe producten bij.

 

UnderCover PICC

De door Misegura ontwikkelde PICC-lijn cover (zie de afbeelding) beschermt je PICC lijn en geeft daarnaast een beschermd en veilig gevoel. Tijdens het inlopen van het infuus kan de cover gewoon om de arm blijven.  De cover is geen vervanging van het doorzichtige afdekfolie of van de fixatie pleister. Je draagt de UnderCover PICC er overheen.

 

UnderCover PICC

UnderCover PICC is ontwikkeld met hulp van feedback van patiënten om zo tot het beste product te komen. Je kunt hem overdag dragen zodat je je beter beschermd voelt, zowel onder je (sport)kleding als bijvoorbeeld bij badkleding. Ook ‘s nachts tijdens het slapen geeft deze PICC-lijn cover comfortabele bescherming. UnderCover PICC heeft naast een opening voor het lumen twee geïntegreerde pockets; één om het lumen (slangetje) met afdekdopje in op te bergen, zodat deze niet op de huid drukt, en één voor je ICE (in case of emergency) gegevens. De UnderCover PICC kan in de wasmachine gewassen worden en droogt snel.

De 4-way stretch eigenschap in combinatie met 5 maatvoeringen geeft voldoende ruimte voor comfort. Naast de standaard cover zijn ook een zwem- en douchcover verkrijgbaar.

Misegura: “Onze passie is om zoveel mogelijk patiënten te helpen we doen dat samen met de patiënt. Patiënten helpen ons met het maken van promotie en het geven van feedback. Wij helpen de patiënt door uitstekende service te bieden en in te spelen op de behoeften en zorgvraag”

Meer weten over Misegura en hun producten? Bekijk de website misegura.nl

 


 

Geen virtual reality, maar augmented reality

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van virtual reality. Met een virtual reality bril kijk je naar een virtuele wereld. Augmented reality betekent een verrijkte wereld. De app van Albert Heijn waarbij kinderen kleine dinosaurussen over hun hand zien lopen, is gebaseerd op deze techniek. En met dezelfde techniek kan Ikea laten zien hoe een bank of stoel er in jouw huis uitziet. Ook biedt deze techniek mogelijkheden in de zorg. De foto laat al een toepassing zien. En nu is er een pilot in de zorg met augmented reality brillen (AR-brillen). De bril wordt ingezet bij het oefenen met voorbehouden en risicovolle handelingen volgens de Vilans protocollen.

Bij het oefenen met de AR-bril krijgt de zorgverlener tijdens de uitvoering van een handeling instructies via een klein schermpje in de bril. De toetser kijkt mee via een camera op de bril en geeft feedback.

Voorafgaand aan de proef kregen de leerlingen van ROC Midden Nederland en de  zorgverleners van Reinaerde, Vitras en St. Pieters en Bloklands Gasthuis uitleg over het gebruik van de brillen en deze pilot. Vanaf december 2017 gaan zij met de bril aan de slag in de praktijk. Doel is te ontdekken of AR de kwaliteit van zorg verbetert en efficiënter maakt. Begin april 2018 zijn de eerste resultaten beschikbaar. Deze innovatieve pilot is gestart op initiatief van het Consortium Nieuw Leren in de Zorg, in samenwerking met Zorgpact Midden Nederland/Utrecht Zorg.

Vanuit Zorg voor leren zijn we erg nieuwsgierig naar de resultaten van deze pilot.

Kwaliteitsregister

Veel gestelde vragen over het kwaliteitsregister V&V

KwaliteitsregisterRegelmatig krijgen wij vragen over het Kwaliteitsregister V&V. Zoals:

 • Ben je verplicht om je in te schrijven in het kwaliteitsregister als zorgprofessional?
 • Wat zijn de voordelen van ingeschreven staan in het kwaliteitsregister?
 • En hoe verhoudt het kwaliteitsregister zich nu tot het BIG- register?

In dit artikel geven we je informatie over het Kwaliteitsregister V&V en wat dit voor jou kan betekenen.

Waarom een kwaliteitsregister?

Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf.

Het Kwaliteitsregister V&V heeft als uitgangspunt: de professionele standaard. Die professionele standaard is opgesteld door de beroepsgroep, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars en uitgaande van de beroepsprofielen van verpleegkundigen en verzorgenden. In deze professionele standaard is vastgesteld wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevordering zou moeten doen, om goede kwaliteit van zorg te kunnen  bieden.

Klik HIER voor het document De professionele stanrdaard, een uitwerking

AccreditatiepuntenHoe houd je je deskundigheid op peil?

Je houdt in het kwaliteitsregister een portfolio bij waarin je jouw deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoert. In 5 jaar dien je 184 ‘punten’ te halen. Voor verpleegkundigen moeten daarvan 80 punten geaccrediteerd zijn en voor verzorgenden 60 punten. Geaccrediteerde punten wil zeggen dat deze activiteiten, (denk aan bij-en nascholing, symposium, congres) geaccrediteerd zijn door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister. Deze punten worden dan ook bijgeschreven in jouw register door de geaccrediteerde aanbieder. Dit dient uiterlijk 6 weken na de activiteit te gebeuren. Daarna is dit niet mee mogelijk.

De overige punten kun je behalen met ‘overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’ zoals: deelname aan een werkgroep, klinische les bijwonen, casuistiekbespreking, vakliteratuur lezen.

Verschil BIG register en kwaliteitsregisterWat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister en het BIG-register?

Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in 5 jaar tijd 2080 uur werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen.

Het Kwaliteitsregister stelt naast werkervaring ook een kwalitatieve eis: om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden dien je als verpleegkundige en verzorgende actief te werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen je vak.

Kwaliteitsregister niet verplichtIs inschrijven bij het Kwaliteitsregister verplicht?

Nee, inschrijving in het kwaliteitsregister is niet verplicht. Wel kan het zo zijn dat een werkgever of opdrachtgever dit van je vraagt.

Wat zijn de voordelen van het kwaliteitsregister?

 • Je hebt altijd inzicht in de actualiteit van je bevoegdheden en bekwaamheden;
 • Je kunt aan cliënten, collega’s en werkgevers, inspectie van de gezondheidszorg en zorgverzekeraar laten zien dat je deskundig bent en dat je deze deskundigheid op peil houdt;
 • Je kunt hiermee laten zien dat je voldoet aan de professionele standaard van deskundigheidsbevordering.

Wat zijn de toelatingseisen om je in te schrijven?

Om je in te kunnen schrijven dien je als verpleegkundige in het BIG-register geregistreerd te zijn en als verzorgende in het bezit te zijn van een landelijk erkend MBO 3 – diploma verzorgende of hieraan gelijkwaardig.

Alle diploma’s die toegang geven tot het Kwaliteitsregister zijn door V&VN op één lijst gezet.

Klik HIER om de lijst te bekijken. (Het kan zijn dat je computer vraagt of je zeker weet dat je deze link wilt openen.

Wat zijn de kosten?

Inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost in 2017 € 67,00 per jaar (incl. BTW). Voor dit bedrag kun je je tevens, zonder extra kosten, inschrijven in één of meerdere deskundigheidsgebieden.

Ben je lid van beroepsvereniging V&VN? Dan kun je je kosteloos inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V.

De combinatie van het lidmaatschap en inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V kost in 2017 € 69,00 per jaar. Hierover ben je geen BTW verschuldigd. Tevens ontvang je dan het V&VN magazine.

Een alternatief

Als je je niet in wilt schrijven bij het kwaliteitsregister, maar wel een gedegen digitaal portfolio wilt bijhouden ten aanzien van het deskundigheidsbevordering kun je ook terecht bij Zorgportfolio. Daar kun je je gratis aanmelden en je activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering bijhouden.

Klik HIER om naar de webiste van Zorgportfolio te gaan.

Websites voor nadere informatie

https://kwaliteitsregister.venvn.n/

https://www.bigregister.nl

https://www.zorgportfolio.nl/

Bijscholingen Zorg voor leren

De bijscholingen van Zorg voor leren zijn geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Bijscholingsagenda Zorg voor leren:

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen:

 • Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen
 • PICC lijn en infusie
 • Stomazorg

De scholing rondom medicatie maken we een uurtje langer.

Ook vind je de BHV trainingen en Wondzorg, decubitus en zwachtelen weer terug en houden we ook de succesvolle 1 op 1 trainingen over Indiceren in ons aanbod.

De eerste twee bijscholingen voor 2018 staan al op de agenda. Wil je meer vooruit plannnen? Hou onze website dan in de gaten of aboneer je op onze nieuwsbrief (4x per jaar delen we dan gratis onze kennis met je).

Paulien, Carolien en Nadine | Zorg voor leren