Medicatie toedienen en medisch rekenen | training voor zorprofessionals

Eén van de aandachtspunten van de IGZ (nu IGJ) voor 2017 was:

“Medicatieveiligheid: Hoe veilig gaat het voorschrijven en geven van medicijnen? We letten in 2017 vooral op momenten dat patiënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener.”

Ook voor 2018 blijft medicatieveiligheid aan aandachtspunt voor de IGJ.

Doelgroep en niveau: Deze scholing is toegankelijk voor zorgprofessionals met een Verzorgende IG of verpleegkundige diploma. Binnenkort in ons aanbod: bijscholing medicatie voor helpenden (+). Houd de website in de gaten.
Tijden praktijk: 10.00 – 16.00 uur
Studieduur e-learning: Houdt rekening met ongeveer 3 uur
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Investering: € 198,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: 7 accreditatiepunten

Inhoud:

 • Wetgeving;
 • Feiten en cijfers;
 • Het medicatieproces (o.a. BEM lijst, inzet mantelzorg, medicatie uitzetten en aanreiken, registreren);
 • Medicatieveiligheid (o.a. veilige principes in de medicatieketen, dubbele controle, melden incidenten, signaleren);
 • Medicatie toedienen (o.a oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen);
 • Medisch rekenen;
 • Hoe ga je om met medicatie vanuit verschillende ziektebeelden.

Leerdoelen:

De deelnemer:

 • Is zich bewust wanneer hij of zij bekwaam en bevoegd is en is bekend met de relevante wetgeving ten aanzien van medicatieveiligheid.
 • Kan het belang van de principes veilige medicatie keten benoemen.
 • Heeft kennis van een verantwoorde manier van medicatie delen en is zich bewust van de risico’s in het medicatieproces.
 • Weet wie welke rol heeft in het medicatieproces en kent ook zijn of haar eigen rol hierin.
 • Kent het belang van een zorgvuldige toedienregistratie en weet hoe afspraken vastgelegd worden in het zorgdossier.
 • Is op de hoogte van afspraken ten aanzien van melden van incidenten en aansprakelijkheid bij het aanreiken en/of toedienen van medicatie.
 • Is op de hoogte van beheer eigen medicatie.
 • Weet hoe hij of zij om dient te gaan met medicatie voor cliënten met een BOPZ status.
 • Weet hoe controle en dubbele controle plaatsvindt bij het aanreiken en / of toedienen van medicatie.
 • Kent de verschillende uitzetsystemen en weet hoe te handelen bij ‘zo nodig medicatie’ en vermalen van medicatie.
 • Kan de aandachtspunten benoemen bij het toedienen van medicatie via verschillende toedieningswegen (oog, oor, neus, luchtwegen en de huid).
 • Kan medisch rekenen toepassen bij: eenheden omrekenen, hoeveelheid medicatie, percentages of aantal IE.
 • Kan medisch rekenen inzake oplossingen, verdunningen en toedienen van zuurstof.
 • Kan de vochtbalans bereken van een cliënt.
 • Heeft aan de hand van casuïstiek op het gebied van verschillende ziektebeelden, inzicht in medicijngebruik, risicofactoren, risicoprofiel, behandeling en eventuele complicaties.

Hoe werken wij?

De opzet van deze training is als volgt:
workshop voorbehouden handelingen

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. Die theorie blijft 2 jaar lang toegankelijk voor  je.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen naar aanleiding van de e-learning. Een ervaren trainer behandelt het thema medicatie vanuit verschillende ziektebeelden.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling en/of verdieping van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig en houd je scherp. Tevens zijn we  vanuit Zorg voor leren als het ware een stok achter de deur om de eventuele actiepunten onder de aandacht te houden.

Bewaren