Weet jij alles over medicatieveiligheid?

Medicatieveiligheid

Ongeveer vier keer per jaar delen we kennis of ideeën ten aanzien van een bepaald thema met onze relaties. Ervaringen delen is immers kennis vermenigvuldigen.

Zo vlak voor de zomer delen we onze kennis over medicatieveiligheid.

 

Wil je weten wanneer je bekwaam bent om medicatie te geven?

Wil je weten wat jouw rol en die van anderen is in het medicatieproces?

Wil je weten hoe je een medicatiefout meldt?

Of wil je je vaardigheden in het medisch rekenen wat opfrissen?

Lees dan HIER meer.

En wil je automatisch onze berichten als deze ontvangen? Meld je dan aan!

Meer geluk voor jou en je cliënten

Geluk

gelukOngeveer vier keer per jaar delen we kennis of ideeën ten aanzien van een bepaald thema met onze relaties. Ervaringen delen is immers kennis vermenigvuldigen.

Zo vlak voor de feestdagen delen we onze kennis over geluk.

Wil je meer lezen over het verschil in geluk bij ouderen die thuis wonen of in een verpleeghuis?

Wil je weten welke drie zaken het geluk van deze ouderen kunnen vergroten?

Wil je tips om je eigen geluk te vergroten?

Lees dan HIER meer.

En wil je automatisch onze berichten als deze ontvangen? Meld je dan aan!

Gratis trainingen in Gouda: Samen zorgen

Training ‘Samen Zorgen’ voor (zorg)professionals over het samenwerken met mantelzorgers

In je werk heb je vaak te maken met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. Een goede samenwerking met elkaar is van grote waarde voor je cliënt.
Een goede start is dan ook het halve werk! Hoe kun je op een goede manier samen zorgen? Hoe kun je mantelzorgers actief betrekken bij het opstellen van het zorgplan? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter begrijpt? Hoe kun je ervoor zorgen dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken? En hoe kun je je eigen werkplezier vergroten door je beter, leuker en duurzamer samen te werken met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers?

Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de training. De opzet van de training is heel praktisch en je krijgt veel concrete handvatten die de samenwerking met mantelzorg positief kunnen beïnvloeden.

De training wordt kosteloos aangeboden aan zorgprofessionals in en om Gouda.

samen zorgen

 

 

 

 

 

Training Samen zorgen in Zoetermeer.

 

Toolkit Thuiszorgmedewerkers | Samenwerking mantelzorgers

Toolkit die thuiszorgmedewerkers helpt de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren

Toolkit thuiszorgmedewerkers Samenwerking mantelzorgersDe toolkit is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mantelzorg en V&VN met inbreng van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. Uit gesprekken met deze zorgprofessionals en mantelzorgers bleek dat men op bepaalde gebieden tips en informatie wensten ten aanzien van de samenwerking. Op basis hiervan zijn er acht thema’s bepaald. In de toolkit komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
 7. Vraagverlegenheid overwinnen
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Deze onderwerpen zijn verdeeld over acht themakaarten. Iedere themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

In de inleiding van de toolkit wordt aangegeven waarom de samenwerking met mantelzorgers zo belangrijk is. Vanuit Zorg voor leren kijken we er ook zo tegen aan.

“Goed samenwerken begint bij elkaar leren kennen en een relatie met elkaar opbouwen. Dat kost tijd. Maar deze investering
betaalt zich later vaak terug:

 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen, ze staan er niet alleen voor.
 • Er ontstaan minder misverstanden, het aantal conflicten neemt af.
 • De betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten wordt groter.
 • Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorgers.
 • Zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.”

Een voorbeeld van een casus is:

Dilemma: Wie weet het beter?

“We hebben een cliënt die zelf verpleegkundige is geweest en haar partner is huisarts. Beiden zitten steeds bovenop de zorg
en weten het altijd beter. Dat zorgt voor veel wrijving. Hoe gaan we hiermee om?”
Vragen:

 • Waarom is dit een probleem voor dit team?
 • Hoe kun je hun kennis juist benutten?
 • Noem een voorbeeld van een cliënt of mantelzorger die de regie heeft en een voorbeeld van iemand die niet de regie heeft.
 • Wat zijn de kenmerken van beide situaties?
 • Kom jij wel eens in een situatie waarin je het niet eens bent met de cliënt of de mantelzorger over wat nodig is?
 • Hoe kom je daar samen uit?

 

 

Interessant artikel over hoe de mantelzorger zijn taak ervaart

Met alle veranderingen in de zorg een interessant artikel om te lezen. Meer mantelzorgers zijn hun taken als belastend gaan ervaren en veel mantelzorgers zien de toekomst somber in. De citaten van de mantelzorgers maken indruk.

Zorg voor leren verzorgt momenteel trainingen voor zorgprofessionals met als doel om de samenwerking met mantelzorger en vrijwilliger te verbeteren. Veel deelnemers zetten zich hier keihard voor in.

Uitspraken van deelnemers tijdens de laatste trainingsdag:

 • Ik neem meer tijd voor mantelzorgers.
 • Ik let meer op mantelzorgers.
 • Ik heb bewuster contact met mantelzorgers.
 • Ik vraag vaker aan mantelzorgers hoe het gaat.
 • Ik merk dat de mantelzorgers de aandacht prettig vinden.
 • Ik probeer de namen van de verschillende mantelzorgers goed te onthouden, zodat ik ze persoonlijk aan kan spreken.
 • Ik vind het leuker om meer samen te werken met mantelzorgers.
 • Ik merk nu dat mantelzorgers zelf ook aan het veranderen zijn.
 • Ik kijk bewuster naar mantelzorgers.
 • Ik vraag nu veel meer door bij mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Ik maak vaker complimenten.

Deze uitspraken geven ons hoop.

Krantenartikel Mantelzorger Trouw 8 sept 2015

Training Samen zorgen; de kop is er af!

De trainingen Samen zorgen over de samenwerking met mantelzorgers zijn gestart

Dinsdag 9 juni startte groep en en donderdag 11 juni startte groep 2. In beide groepen maakten we kennis met zeer gemotiveerde en leergierige zorgprofessionals uit Zoetermeer die meer willen halen uit de samenwerking met mantelzorgers. De training bevat drie dagdelen. Bijeenkomst 1 stond in het teken van, jezelf presenteren, complimenten geven, je kunnen inleven in de mantelzorger, het SOFA model en de wijze waarop je communiceert.

samen-zorgen-1  samen-zorgen-2

Trainer Paulien Schulten aan het werk met groep 2 op 11 juni 2015 in Lunchcafé De Zoetelaar in Zoetermeer

 

Flyeren was succsvol; training Samen Zorgen = VOL

Trainingen Samen zorgen VOL

Om aandacht te besteden aan de training Samen Zorgen is er enige tijd geleden volop door Zorg voor leren geflyerd bij alle zorginstellingen in Zoetermeer. En met succes! De aanmeldingen stroomden binnen. De training is voor 6 groepen ingepland en alle 90 plaatsen zijn inmiddels gevuld. De training is bedoeld voor zorgprofessionals in Zoetermeer en richt zich op het verbeteren van de samenwerking met mantelzorgers. De deelnemers komen hiervoor drie keer bijeen. De training is een initiatief van netwerk Zo samen. Zij hebben Zorg voor leren gevraagd om de training te ontwikkelen en te verzorgen. Zorg voor leren neemt daarnaast ook de organisatie en werving voor haar rekening.

Op onderstaande foto staat Carolien Thörig – van Dijk, mede-oprichter Zorg voor leren, op het punt om flyers uit te delen bij Algemeen Thuiszorg Bureau uit Zoetermeer.

flyeren-samen-zorgen

Meer informatie over de training Samen Zorgen is te vinden op de website van Zo samen. Op dit moment wordt er gekeken of de training ook in andere gemeentes kan worden aangeboden.

Gratis training Samen zorgen loopt storm

De gratis training Samen zorgen over samenwerking met mantelzorgers en aangeboden door netwerk Zo samen voorziet in een grote behoefte. De aanmeldingen gaan zo hard dat groep 1 en 2 al vol zit. Ook bij de overige 4 groepen gaat het erg hard. Wil je als zorgprofessional in Zoetermeer deze training ook volgen? Ga dan snel naar:

http://www.zosamen.nl/training-zorgprofessionals/

Gratis training Samen zorgen