Informatie | BHV training

Doelgroep en niveau: Zorgprofessionals en medewerkers ondersteunende diensten (geen specifieke vooropleiding nodig). Deze scholing is geschikt als basistraining en als herhalingstraining.
Tijden praktijk: 9.00 – 16.30 uur
Studieduur e-learning: Houdt rekening met ongeveer 4 uur.
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers
Investering: € 189,00 vrijgesteld van BTW
Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: 17 accreditatiepunten
Overig: De training wordt verzorgd door gecertificeerde trainer en conform de richtlijnen van het NIBHV.

Inhoud:

BHV de basis:

 • Taken van de BHV’er
 • 5 basisstappen
 • Alarm
 • Slachtoffer(s)
 • Omstanders
 • Herkenbaarheid
 • Materialen
 • Oefenen en scholing
 • BHV beleid en wetgeving

Eerste hulp:

 • Reanimatie
 • Niet reanimeren verklaring
 • AED
 • Verslikken
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Hersenschudding
 • Diabetes mellitus type II

Niet spoedeisende hulp:

 • Wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen
 • Verstuikingen
 • Botbreuken
 • Ontwrichtingen
 • Wervelletsel
 • Brandwonden

Brandbestrijding:

 • Branddriehoek
 • Gevaren bij brand
 • Soorten branden en blusmiddelen
 • Deurenprocedure
 • Oefenen met blussen

Ontruiming:

 • Wanneer wordt ontruimingsprocedure in gang gezet?
 • Taken van de BHV’ers bij ontruimen
 • Hulpmiddelen en afspraken bij ontruimen
 • Welk gedrag kun je van mensen verwachten bij een ontruiming?
 • Oefenen met communicatie

 

Hoe werken wij?

Deze training is als basistraining of als herhalingstraining te volgen. De opzet van de BHV training is als volgt:
workshop voorbehouden handelingen

E-learning

Je start met het doornemen van de theorie via e-learning. De e-learning wordt afgesloten met een toets. De theorie blijft 1 jaar lang toegankelijk voor  je, zodat je op ieder gewenst moment zaken kan teruglezen. Omdat incidenten gelukkig niet met regelmaat plaatsvinden, zul je de kennis en vaardigheden rondom BHV niet vaak toepassen. Om de kennis toch paraat te houden, is het wijs om regelmatig wat op te frissen. Alleen op die manier kun je als er een incident plaatsvindt snel en effectief handelen.

Praktijkbijeenkomst

Tijdens de praktijkbijeenkomst zorgt een gecertificeerde trainer voor meer verdieping van de theorie. Je kunt vragen stellen en diverse handelingen worden geoefend en beoordeeld. Als jouw kennis en handelen voldoende worden beoordeeld, ontvang je meteen een certificaat
Onze trainer brengt heel veel kennis mee en werkt volgens afwisselende werkvormen gecobineerd met een gezonde dosis humor.

Herhaling

Na afloop van de praktijkbijeenkomst ontvang je regelmatig herhaling van de theorie per mail. Dit is kort en krachtig. Zeker bij BHV is deze herhaling van belang, omdat je, zoals gezegd, veel van je BHV taken niet dagelijks zult toepassen. Het laatste dat je wilt, is dat als er een incident plaatsvindt, je niet zeker bent over hoe te handelen. Helemaal in een omgeving waarin je werkt met mensen die hulpbehoevend zijn.

Leerdoelen

BHV Basis

De deelnemer:

 • Weet wat het doel is van bedrijfshulpverlening;
 • Weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is als BHV’er;
 • Kent de 5 basisstappen van BHV;
 • Handelt volgens de 5 basisstappen van BHV;
 • Weet welke materialen behoren tot de standaarduitrusting van een BHV’er.

Eerste hulp

De deelnemer:

 • Kan vaststellen of er bij een slachtoffer sprake is van een circulatiestilstand;
 • Weet wanneer je een slachtoffer in de stabiele zijligging moet leggen;
 • Kan een slachtoffer in de stabiele zijligging leggen;
 • Kan een slachtoffer van buik naar rug draaien;
 • Kan de Rautek methode uitvoeren;
 • Kan een slachtoffer reanimeren;
 • Kan de snelle kantelmethode toepassen;
 • Kan een AED gebruiken;
 • Is bekend met de richtlijnen rondom een niet-reanimeren verklaring;
 • Kan volgens de BHV richtlijnen handelen als een slachtoffer zich verslikt of stikt;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van shock;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een aanval van angina pectoris;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hartinfarct;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een beroerte;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een epileptische aanval;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hersenschudding;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een hyperglycemie of hypoglycemie als het gevolg van diabetes.

Niet spoedeisende hulp

De deelnemer:

 • Kan de basistappen van wondbehandeling uitvoeren en kan lichte en ernstige wonden behandelen;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de hand;
 • Kan een dekverband aanbrengen op een vinger;
 • Kan een dekverband aanbrengen op de elleboog;
 • Kan oogletsel behandelen;
 • Kan een kneuzing behandelen;
 • Kan een verstuiking behandelen;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een botbreuk;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een ontwrichting;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een wervelletsel;
 • Kan volgens de richtlijnen van BHV handelen als er bij een slachtoffer sprake is van een brandwond.

Brandbestrijding

De deelnemer:

 • Weet wat de belangrijkste gevaren zijn bij brand;
 • Kent de verschillende brandklassen en weet met welk blusmiddel je de branden kunt blussen;
 • Weet wat de taak van een BHV’er is bij brand;
 • Kan de deurprocedure bij brand juist uitvoeren;
 • Weet wanneer je een bluspoging kan doen en weet waar hij of zij dan op moet letten;
 • Weet wat de kenmerken zijn van de verschillende kleine blusmiddelen;
 • Weet wat brand- en rookcompartimentering is.

Ontruiming

De deelnemer:

 • Weet wanneer een ontruiming in gang kan worden gezet;
 • Weet welke middelen er nodig zijn bij een ontruiming;
 • Kent de taakverdeling bij een ontruiming;
 • Weet wat hij of zij moet doen bij een ontruiming en waar op te letten;
 • Weet waar hij of zij dient te beginnen met ontruimen;
 • Is op de hoogte van meest voorkomende knelpunten bij een ontruiming;
 • Weet wat er van belang is bij het afronden van een ontruiming;
 • Kan duidelijk met anderen communiceren via een portofoon.

Inschrijven

Inschrijven voor de training kan HIER.

BHV voor zorgverleners

Uitspraken van deelnemers:

Ik was in een ver verleden BHV’er en heb besloten de training weer te volgen. Prima keuze! De trainer had zeer veel kennis. Er was veel afwisseling in de werkvormen, waardoor de tijd ook voorbij vloog. Veel geleerd! De herhalingen per mail vind ik top en fijn dat ik af en toe de theorie gewoon nog kan teruglezen. Heel graag tot over een jaar 😉

Ik heb al veel BHV trainingen gevolgd, maar deze trainer legt echt heel goed uit en geeft zoveel meer informatie. Top!

BHV