BHV; Hoeveel BHV’ers moet ik nu opleiden?

BHV; wat zegt de wet?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te hebben. Bedrijfshulpverlening wil zeggen dat werknemers hulp geven bij onveilige situaties in het bedrijf. De Arbowet schrijft niet voor hoe een werkgever de BHV moet regelen. Wel wordt van de werkgever verwacht dat hij het BHV beleid afstemt op de aard en grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. Door de aanwezigheid van voldoende deskundige BHV’ers ben je als werkgever voorbereid op een eventueel ongeval, een eventuele brand en / of ontruiming.

Wat zijn de taken van een BHV’er?

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Om deze taken goed te kunnen verrichten is het van belang dat:

 • Er voldoende BHV’ers aanwezig zijn;
 • De BHV’ers goed en regelmatig worden getraind, zodat ze snel en effectief kunnen handelen;
 • De BHV’ers beschikken over een goede uitrusting.

Hoeveel BHV moet ik opleiden?

De richtlijn van 1 op 50 aanwezigen bestaat niet meer sinds de Arbowet in 2007 vereenvoudigd is. De invulling van de BHV-organisatie is gebaseerd op de ‘worst-case-scenario’. Met andere woorden: er dienen voldoende deskundige BHV-ers aanwezig te zijn, om te allen tijde adequaat te kunnen optreden tijdens ieder mogelijk, maar realistisch incident.

Het invullen van de RI&E geeft handvatten om deze risico’s in te schatten. Zo heeft een organisatie in de zorgsector te maken met cliënten die veelal beperkt zijn in hun zelfredzaamheid. Daarnaast heeft deze branche te maken met avond- en nachtdiensten en dient er rekening te worden gehouden met ziekte en vakanties. Op ieder tijdstip dient de veiligheid in het bedrijf gewaarborgd te zijn en dienen er voldoende BHV-ers aanwezig te zijn.

Hoe vaak moet ik herhalingstrainingen aanbieden?

De frequentie van trainen is niet in de wet vastgelegd. Omdat calamiteiten – als het goed is – niet regelmatig voorkomen, is het wel belangrijk dat BHV’ers geregeld oefenen en kennis ophalen. Hoe meer paraat de kennis is en vaardigheden zijn, des te adequater zij bij een calamiteit zullen reageren. Het advies van Zorg voor leren:

 • Jaarlijks herhalingstrainingen
 • Jaarlijks minimaal één ontruimingsoefening per locatie
 • Tussendoor met regelmaat BHV’ers op een eenvoudige wijze kennis opfrissen (Bij BHV trainingen via Zorg voor leren wordt dit standaard aangeboden. Zie de beschrijving van de trainingen)

13 tips voor een effectieve BHV-organisatie!

 1. Breng je risico’s in kaart via de RI&E. Bekijk regelmatig welke veranderingen er zijn en pas de RI&E en BHV beleid (zie punt 2) hier op aan. Kortom; zorg dat het actueel blijft!
 2. Stel een praktisch BHV beleidsplan Denk hierbij in scenario’s; wat is er ooit (in de branche) gebeurd, wat kunnen we daarvan leren en wat zou er kunnen gebeuren?
 3. Bepaal wie je als BHV’er wilt opleiden (tip: werken met medewerker die vrijwillig BHV’er zijn, werkt over het algemeen effectiever).
 4. Bedenk hoe je communiceert wie er BHV’er is.
 5. Hoe regel je opvolging als er een BHV’er uit dienst gaat?
 6. Bedenk hoe je BHV’ers wilt opleiden? In de zorg zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een BHV training gericht op de zorg beter werkt. Bijvoorbeeld: Hoe ga je bij brand om met minder mobiele mensen of een gesloten afdeling?
 7. Bedenk hoe je herhalingstrainingen wilt aanbieden en hoe vaak. En kan er ook op andere manieren herhaald en geoefend worden. Een voorbeeld is met lego-poppetjes en plattegronden verschillende scenario’s van wat er kan gebeuren doorspreken.
 8. Bedenk binnen welke tijd de locatie ontruimd moet zijn en wat daar voor nodig is.
 9. Bedenk hoe de taakverdeling binnen een BHV team is (als er een calamiteit is moet iedereen meteen weten wat hij of zij moet doen en / of welk gebied hij of zij moet controleren. Je kan hier bijvoorbeeld bij een calamiteit kaarten voor uitdelen).
 10. Plan structureel ontruimingsoefeningen
 11. Zorg voor de juiste middelen (brandblusapparaten, EHBO materialen, BHV hesjes, communicatiemiddelen, et cetera).
 12. Laat je BHV middelen regelmatig controleren.
 13. Communiceer regelmatig naar alle medewerkers over hoe te handelen bij een calamiteit en bijvoorbeeld over waar de verzamelplaats is bij een ontruiming. Geef iedereen ook en taak. Veiligheid is van en voor iedereen!

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, dus zorg er uiteraard ook voor dat je zorgvuldig omgaat met de RI&E om risico’s op calamiteiten zo klein mogelijk te houden.

Waar liggen de verantwoordelijkheden?

De werkgever is altijd eindverantwoordelijk voor de BHV en kan aansprakelijk gesteld worden bij incidenten met een onnodig slechte afloop. De Inspectie SZW houdt toezicht op arbeidsomstandigheden en kan een boete opleggen als de BHV in een bedrijf niet op orde is.

 Wil je meer weten over BHV? Je kan ons altijd bellen of mailen met je vragen. We kunnen ook helpen bij het opstellen van je beleid.

Wil je BHV’er worden of verloopt je certificaat binnenkort?

Wil je een BHV training organiseren voor een groep collega’s? Klik dan op één van onderstaande buttons.

Mail ons nu voor meer informatie over de BHV trainingen

Meer handige tips

Meer handige tips over BHV vind je onder andere op de volgende links:

Via onderstaande link kom je bij de website van Rijksoverheid over de Arbowet en specifiek het onderdeel BHV.

Informatie BHV in Arbowet

Via onderstaande link kom je bij de wettekst van de Arbowet.

Wettekst Arbowet

Via onderstaande link kun je veel informatie vinden over de RI&E

RI&E

Via onderstaande link kom je bij een boekje met goede praktijkvoorbeelden over hoe bedrijven de BHV hebben geregeld. Vanaf pagina 88 tref je er voorbeeld uit de zorgsector aan.

Praktijk voorbeelden BHV

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *