Indiceren

Doelgroep: Verpleegkundigen
Datum en tijden: In overleg (kan op korte termijn worden gepland)
Groepsgrootte: 1 persoon of een klein groepje
Investering: NANDA: € 499,00 p.p. vrijgesteld van BTW

Omaha System: € 499,00 p.p. vrijgesteld van BTW

NANDA & Omaha System: € 699,00 p.p. vrijgesteld van BTW

Accreditatiepunten Kwaliteitsregister: NANDA: 7 accreditatiepunten

Omaha System: 7 accreditatiepunten

NANDA & Omaha System: 12 accreditatiepunten

Sinds 1 januari 2015 maakt extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Wijkverpleegkundigen verzorgen zelf de indicatiestelling voor zorg. Het indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en hun netwerk. Op die manier wordt zorg maatschappelijk verantwoord uitgevoerd. Bij de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid staan onderstaande vragen centraal:

 • Wat wil de cliënt?
 • Wat zijn de persoonlijke doelen van de cliënt?
 • Welke problemen heeft de cliënt daarbij?
 • Hoe komt dat?
 • Wat kan de cliënt zelf doen? Wat kunnen mantelzorgers of familie doen?
 • Wat kan de (wijk)verpleegkundige doen?

Wil je meer achtergrondinformatie lezen over de veranderingen ten aanzien van het indiceren? Kijk dan bijvoorbeeld naar dit artikel van Zorg voor Beter.

Training Indiceren

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen die de indicatiestelling verzorgen in de extramurale zorg.

Doel: de deelnemers kunnen na de training het gehele proces van indiceren onderbouwd en transparant uitvoeren conform de Nanda methode en of conform Omaha System of beiden.

Het stellen van indicaties is voorbehouden aan HBO-verpleegkundigen. MBO-verpleegkundigen kunnen deze scholing ook volgen indien zij de HBO-verpleegkundige ondersteunen bij het indiceren (overgangsregeling). De theorie die de MBO-verpleegkundige doorloopt is gelijk aan die van de HBO-verpleegkundige. In de praktijk zal de MBO-verpleegkundige het proces doorlopen onder supervisie van de HBO-verpleegkundige.

Het lesprogramma bestaat uit een algemeen deel en een keuzedeel, afhankelijk van de toe te passen systematiek. Een deelnemer kan kiezen voor het algemene deel (Indiceren De Basis) en één of beide keuzedelen. Het algemene deel heeft voor alle deelnemers dezelfde inhoud en is een verplicht onderdeel van deze scholing.

Inhoud Indiceren De Basis

 • ontwikkelingen en hervormingen in de zorg en maatschappij
 • relevante wetgeving in zorg en welzijn
 • expertisegebied wijkverpleegkundige
 • normenkader V&VN
 • classificatiesystemen
 • methodisch werken
 • zelfredzaamheid en netwerk in kaart brengen

Inhoud keuzedeel indiceren met NANDA-NOC-NIC

 • de systematiek van de verpleegkundige diagnose volgens NANDA
 • gegevens verzamelen volgens het NANDA anamnesekader
 • gesprekstechnieken
 • (hypothetische)verpleegkundige diagnose stellen
 • resultaten en interventies vaststellen met NOC-NIC
 • zorg organiseren en toewijzen
 • monitoren en evalueren

Bij dit keuzedeel ontvang je als deelnemer je het boek ‘NANDA International’

Inhoud keuzedeel indiceren met Omaha system

 • de systematiek van het Omaha system
 • terminologie Omaha system
 • gegevens verzamelen aan de hand van de domeinen en gebieden van Omaha system
 • gesprekstechnieken
 • aandachtsgebieden vaststellen
 • meten op Status, Kennis en Gedrag
 • acties selecteren
 • zorg organiseren en toewijzen
 • monitoren en evalueren

Voor dit keuzedeel zijn we verbonden aan Omaha System Support en werken we met gecertificeerde materialen.

Hoe werken wij?

Groei

De training is interactief; we verwachten een actieve bijdrage van jou als deelnemer. Tussen de bijeenkomsten ga je in de praktijk aan de slag met indiceren. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt er gekeken naar hoe het indiceren in de praktijk is gegaan, wat goed ging en waar je tegen aan bent gelopen. Na de bijeenkomsten ontvang je per mail verschillende reflectieopdrachten, zodat er langdurig aandacht is voor het thema (alles wat aandacht krijgt groeit).

Duur:

 • Indiceren De Basis + 1 keuzedeel (NANDA of Omaha): 2 bijeenkomsten
 • Indiceren De Basis + 2 keuzedelen (NANDA en Omaha): 3 bijeenkomsten

Data plannen we in overleg en dat is op korte termijn mogelijk.

Aantal deelnemers: 1 of met een klein groepje

Investering: de investering hangt af van welk(e) keuzede(e)l(en) je afneemt.

Contact

Ben je nieuwsgierig naar onze werkwijze en trainingen op het gebied van indiceren? Bel of mail ons: 06 250 555 92 | info@zorgvoorleren.nl. Je kunt je ook meteen aanmelden via onze bijscholingsagenda.

“Ik ben heel erg enthousiast over de training. Veel geleerd. Heb de training ook aangeraden aan collega’s.”

Deelnemer training Ondersteunen bij indiceren niveau 4

Bijscholingen 2018

Op dit moment zijn we druk aan het werk om een mooie bijscholingsagenda samen te stellen voor 2018. De basisscholing met de voorbehouden en risicovolle handelingen met alles rondom injecteren, katheteriseren en neus-maag- en PEG sonde blijft gelijk van opzet. Er komen nieuwe bijscholingen: Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen PICC lijn en infusie Stomazorg […]

Interim wijkverpleegkundige voor ondersteuning bij indiceren

Heeft u nog herindicaties te doen? Loopt u aan tegen planningsproblemen in de vakantieperiodes? Vanuit Zorg voor leren bieden we ook interim ondersteuning. Zo kunt u op korte termijn en flexibel een ervaren BIG geregistreerde wijkverpleegkundige inzetten. Op deze manier helpen we elkaar, want wij vinden het belangrijk om ervaring in de praktijk op te […]

Training Indiceren

Omaha-system-support

Traning indiceren NANDA